Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Realisering af bæredygtig helhedsplan for Osted Skole & Børnehus

RUM er bygherrerådgiver for Lejre Kommune i forbindelse med realiseringen af en ambitiøs og bæredygtig helhedsplan for Osted Skole & Børnehus. Målet er at optimere skolens arealer og skabe pædagogiske og bygningsfysiske synergier mellem skole, SFO, børnehus, læringscenter og folkebibliotek. RUM har stået for brugerproces og udbud i totalentreprise, og sammen med Lejre Kommune ser vi frem til at modtage tilbud fra de prækvalificerede teams.

Helhedsplan med stor brugerinvolvering

Lejre Kommune har en solid strategi for bæredygtighed og ambition om DGNB Guld-certificering af Osted Skole & Børnehus. RUM har på den baggrund udarbejdet strategiske analyser for bedst mulig udnyttelse af de eksisterende rammer i forhold til organisering og placering af skole og børnehus i sammenhæng. Resultatet er en helhedsplan, hvor man gennem nedrivning, ombygning og nybyggeri forener flere funktioner i et samlet læringsmiljø, Osteds Hjerte.

RUM har planlagt og gennemført en brugerproces, hvor repræsentanter fra skole, børnehus, bibliotek, foreninger og lokalsamfund har været med til at kvalificere byggeprogrammet. Hele vejen rundt er der stor opbakning til projektet og forventninger til byggeriet, der efter planen er færdigt til maj 2023.

Transformation med DGNB Guld-certificering

Renoveringen og ombygningen af den eksisterende skole, der kan rumme 280 elever, omfatter nedrivning, lette istandsættelser, vinduesreparationer og nyt tag på en enkelt blok, ombygning til administration og personale samt ombygning af gymnastiksalsbygningen til et Musik og Bevægelseshus.

Der skal designes, projekteres og opføres et nyt Kultur- og Sciencehus samt et nyt integreret børnehus til 110 børnehavebørn og 33 vuggestuebørn. De nye bygninger DGNB Guld-certificeres. Der anlægges ny parkeringsplads, adgangsveje og udendørs lærings- og opholdsmiljøer.