Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Rejsegilde på Ny Hyllehøj daginstitution

I forgårs kunne RUM sammen med borgmester, børn og andre gode mennesker fejre rejsegilde på Ny Hyllehøj daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart. Visionen om en daginstitution, der i pædagogik og arkitektur, skal være med til at danne og uddanne børn til livsduelige verdensborgere er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

Der var højt humør og ristede pølser, da borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og store som små Middelfartborgere var mødt op for at fejre rejsegilde på den nye integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen. Ny Hyllehøj får plads til 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Efter planen forventes håndværkerne at have færdiggjort byggeriet i slutningen af januar 2024.

Fra Middelfartbarn til Verdensborger

Middelfart Kommunens målsætning er, at den nye daginstitution i pædagogik og arkitektur skal være med til at danne og uddanne børn til livsduelige verdensborgere og dermed synliggøre visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” på dagtilbudsområdet.

Projektet bygger på et inspirerende visions- og idéoplæg, som er blevet til på baggrund af en række workshops og dialoger med en bred vifte af aktører, bl.a. repræsentanter fra Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, flere forvaltninger, ledere, medarbejdere og forældre fra dagtilbud i kommunen og Hyllehøjskolen. Desuden er den nyeste forskning inden for institutionsbyggeri, pædagogik og didaktik inddraget i arbejdet. Væsentlige temaer i udviklingen af den nye daginstitution er: Verdensborger, Bæredygtighed, Bevægelse, Attraktiv.

Centrale designparametre

Udformningen af Ny Hyllehøj daginstitution tager udgangspunkt i fire væsentlige designparametre: Fællesskaber på tværs, der bl.a. indebærer at skabe muligheder og rum, der kan styrke samarbejdet med den nærtliggende Hyllehøjskolen, Tryg ankomst, Didaktiserede uderum og Rum i terræn, hvor der i indretningen og disponeringen skal tages højde for det skrånende terræn, der rummer mange kvaliteter for leg og læring.

Ambitiøst mål om bæredygtighed

Middelfart Kommune er en klimakommune, der har en målsætning om at arbejde ambitiøst med bæredygtighed. Ny Hyllehøj indgår som en af Realdanias cases i afprøvning af den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der medtager livscyklusvurderinger af den samlede bygning, skærpede krav til dokumentation af miljøpåvirkning fra byggepladser og håndtering af uønskede stoffer på EU’s kandidatliste. Bæredygtighed vægtes således højt, hvilket også skal afspejle sig i materialevalget.

Læs mere om Ny Hyllehøj her.