Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Renovering og udvidelse af Hørningskolen et skridt nærmere realisering

Skanderborg Kommune har netop godkendt det projektforslag, der skal give Hørningskolen et kærkomment løft og mulighed for at hjælpe flere specialskolebørn fremover. Forslaget står på skuldrene af en kreativ og medskabende brugerinddragelsesproces, hvor såvel funktionsbehov som økonomiske og tekniske rammer er blevet afdækket.

Med byrådets godkendelse af projektforslaget for om- og tilbygningsarbejdet af Hørningskolen er en realisering kommet et skridt nærmere. Projektet omfatter en udvidelse på 533 m2, en ombygning og renovering af skolens eksisterende areal på 1106 m2 samt anlæg af et nyt udeområde. Skolen får plads til 68 elever og 56-60 ansatte i fremtiden, hvor den i dag rummer 46 elever.

Engageret og tilfredsstillende brugerproces

Projektforslaget tager afsat i en grundig brugerinddragelsesproces, som RUM har faciliteret. På en række procesmøder har kommunens projektledelse, skoleledelsen, medarbejderrepræsentanter og en forældrerepræsentant drøftet form og funktion med afsæt i kommunens programoplæg. Derudover har 1:1 fysisk afprøvning af hygiejne- og puslerum været en del af processen.

Hørningskolens skoleleder, Johanna Kristensen, har været meget tilfreds med brugerinddragelsesprocessen:

” Vi har følt os lyttet til og har oplevet, at RUM har lagt sig i selen for at finde de bedste løsninger til os inden for den økonomiske ramme. Vi er selvfølgelig lidt bekymrede over, hvordan vores elever vil reagere på de omstændigheder, der følger med det forestående byggeri, ikke mindst at vi skal genhuses i seks måneder på en almen skole, men også her har RUM været hjælpsom, fx i forhold til praktiske indretningsløsninger”, fortæller skolelederen.

Særlige krav til en specialskole

Med diagnoser som fx autisme, Downs syndrom og ADHD har Hørningskolens elever vidtgående behov – ikke mindst de af eleverne, der har fysiske handicap og begrænset syn. Det stiller helt særlige krav til om- og tilbygningen:

”Hørningskolen har, som alle specialskoler, en række praktiske og pædagogiske arbejdsgange omkring den enkelte elev som bare skal fungere, og som vi derfor har lagt os i selen for at forstå i dybden og adressere i projektet. Derudover har vi arbejdet med at skabe en robust lokalestruktur, der kan optage og fungere med de løbende ændringer i elevgruppens sammensætning, hvilket er et grundvilkår for Hørningskolen”, fortæller arkitekt og tegnestuechef i RUM, Niels Foged, der har ansvaret for projektet til udvidelse og ombygning af Hørningskolen.

Tilbygning bygges efter bæredygtige principper

Skanderborg Kommune ønsker at investeringerne i den kommunale bygningsmasse får et så bæredygtigt niveau som muligt. Det gælder bygningernes funktion, anvendelse, samlede økonomi samt den klima- og miljømæssige påvirkning.

Det betyder bl.a. at den nye tilbygning projekteres efter principperne i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og får et maksimalt klimaaftryk på 10.5 kg. CO2eq/m2/år. I projektet har RUM derfor haft stort fokus på byggematerialer med både lav miljøpåvirkning og gode drifts- og vedligeholdelsesegenskaber, minimal påvirkning af indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.

Klar til indvielse fjerde kvartal 2024

Med byrådets godkendelse af projektforslaget vil der nu komme et udbud af til- og ombygning som ét samlet projekt, der udbydes i hovedentreprise. Selve byggearbejdet er planlagt til at begynde i efteråret 2023, og den nye og forbedrede Hørningskolen ventes klar til brug i 4. kvartal 2024.

I tæt samarbejde ingeniørfirmaet DRIAS er RUM totalrådgiver på projektet. Teamet har stor erfaring inden for specialskolebyggeri, og står bl.a. sammen bag udvidelsen og ombygningen af specialskolen Fjordskolen i Kruså. Læs mere om Hørningskolen her