Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM accelererer grøn omstilling med ny projektchef

Malene Holmsgaard har netop sat sig i stolen som nytiltrådt projektchef for forretnings- og bæredygtighedsudvikling i RUM. Ansættelsen sker som led i RUMs løfte til branchen om at påtage sig samfundsansvar og sætte ord bag handling, når det kommer til at rykke på den grønne omstilling. Malene skal i sin nye position have fokus på forretningsudvikling og bæredygtighed og kommer bl.a. til at indgå i RUMs grønne taskforce, der arbejder målrettet med udvikling og implementering af den bæredygtige dagsorden.

 

Bygningerne er vores ressourcebanker

Den 1. januar 2023 blev bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk indfaset. De nye krav betyder, at der lægges loft over, hvor meget CO2 nybyggeri på over 1.000 kvadratmeter må udlede. Kravene starter dog på et niveau, hvor traditionelt byggeri sagtens kan være med. I Malene Holmsgaards optik skal vi være langt mere ambitiøse i forhold til nedbringelse af CO2-forbrug, men lige så vigtig er opgaven med at arbejde bevidst med at minimere forbruget af råstoffer:

”Forretningsudvikling hænger uløseligt sammen med udvikling af mere bæredygtige byggerier. Vi befinder os ikke kun i en CO2-krise, men også i en ressourcekrise. Som eksempel kan nævnes, at Region Hovedstaden løber tør for sand som råstof i 2027. Som branche er vi tvunget til at forstå, at vores bygninger er vores ressourcebanker.  Vi bliver nødt til at blive dygtige til at tænke cirkulært, genbruge bygninger og materialer, så vi ikke – stik mod hensigten – accelererer vores materialeforbrug og CO2-udledninger”, siger Malene Holmsgaard.

 

Bred baggrund inden for bæredygtighed

Forretningsudvikling og dét at skubbe branchens aktører i en mere bæredygtig retning er bestemt ikke nyt for Malene Holmsgaard. Med en baggrund som bl.a. segmentleder og partner hos ZESO og senest som markedschef i den globale miljørådgivervirksomhed, WSP, har hun omfattende viden om såvel nybyggeri, transformation og renovering samt branchens potentialer og ømme tæer.

”Jeg ser et virkelig godt match mellem RUMs spændvidde, agenda og ambitioner og mine tilsvarende egne. Jeg glæder mig til at bringe kompetencerne inden for den grønne agenda i spil hos RUM og sammen med branchens aktører udvikle morgendagens byggeri,” siger Malene Holmsgaard.

RUM har tidligt investeret i kompetenceudvikling inden for grøn omstilling og har længe kunnet varetage bl.a. Svanemærkning, DGNB-certificering og in-house LCA-beregninger. Læs mere om RUMs ydelser her