Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM afgiver tilbud på specialskole i Aarhus

RUM er sammen med MOE, Rie Ollendorff og ByplusLand et af de fem udvalgte teams, der giver tilbud på etableringen af Stenagerskolen. Visionen for projektet er at skabe et helt nyt tilbud i Aarhus Kommune, hvor der skabes livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, bliver her bragt sammen i samme hus, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen.

Specialskolens nye rammer

Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. Den eksisterende folkeskole Tovshøjskolen kommer til at danne ramme om den nye Stensagerskole. Hertil etableres en tilbygning til et nyt dagtilbud målrettet 0-6-årige specialbørn. Udover skole og daginstitution vil de fremtidige rammer indeholde en specialtandlæge, en eksisterende almen skoletandlæge og foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Et foregangseksempel på området

Ambitionsniveauet for projektet er højt og stiler mod at løfte barren fra at være en tilgængelig bygning, til at skabe et attraktivt og levende hus, der tiltrækker foreningsbrugere og skaber de bedste rammer ude og inde til liv, leg og læring for specialbørn. Projektet bliver unikt i Aarhus og stiler mod at være et foregangseksempel på området.

Kvalifikationer på specialområdet

På baggrund af vores store erfaring indenfor specialskole-området er RUM prækvalificeret sammen med MOE, Rie Ollendorff og ByplusLand. Vores team har solid erfaring med byggeri og landskab der værner om, og understøtter børn og unge med helt særlige behov af både fysisk og kognitiv art. Teamet har særlige kompetencer indenfor universelt design, tilgængelighed og wayfinding.

RUM har stor erfaring som totalrådgiver med både nybyggeri og ombygninger af skoler og dagtilbud for børn med særlige behov. Vores referencer spænder fra specialskoler som Fjordskolen i Kruså til den nye specialafdeling på Vester Mariendal Skole i Aalborg, specialgruppen i Den ideelle daginstitution i Randers og to special skoler i Jægerspris.

Foto: Ovenstående foto er fra Fjordskolen i Kruså som netop er blevet taget i brug. RUM har været totalrådgiver på det komplekse renoveringsprojekt, som samler fire specialskoleafdelinger på et sted.