Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM anerkendes som socialt ansvarlig virksomhed

For tredje år i træk har RUM modtaget CSR-mærket ”CSRpeople 2021”, der uddeles til virksomheder, som udviser et særligt socialt ansvar over for ledige, sygemeldte, unge og egne medarbejdere. Bag CSR-mærket står Horsens Alliancen og Jobtaskforcen, som med tildelingen anerkender RUMs sociale indsats.

Kriterierne for at modtage CSR-mærket er, at virksomheden i løbet af det seneste år har ansat medarbejdere ”fra kanten af arbejdsmarkedet”, har øget medarbejdernes trivsel og mindsket sygefraværet og har støttet unge fra 13-29 år. RUM opfylder alle kriterierne, og ifølge administrerende direktør Marianne K. Kristensen er det helt i tråd med virksomhedens værdigrundlag at udvise social ansvarlighed.

”RUMs værdier og virksomhedskultur bygger på rummelighed, diversitet og socialt engement. Det er derfor helt naturligt for os at give en håndsrækning til mennesker, der har brug for hjælp til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til studerende der har brug for en praktikplads og faglig sparring eller folkeskoleelever, der har lyst til at snuse til arkitektfaget og opleve hverdagen på en arkitekttegnestue, fortæller Marianne.

Som eksempler på initiativer i forhold til de unge kan nævnes, at RUM hvert år har 8-10 folkeskolelever i praktik, hvor de prøver kræfter med arkitektfagets forskellige områder. Og gennem et samarbejde med VIA University er fire til seks bygningskonstruktørstuderende årligt i praktik på tegnestuen i Horsens.

”Vi vil meget gerne være med til at guide unge til udvikling, uddannelse og læring og til at bane vejen for et mere socialt ansvarligt og inkluderende arbejdsmarked. Derfor er vi glade for at modtage Horsens Alliancen og Jobtaskforcens CSR-mærke som en anerkendelse af vores indsats på området,” siger Marianne.

Se eller gense filmen om arbejdskulturen hos RUM ”Forskellighed er en berigelse for arbejdsfællesskabet”