Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM deltager i konkurrencen om ny daginstitution i Horsens

Horsens Kommune har besluttet at opføre en ny aldersintegreret daginstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser i Torsted i Horsens. RUM er sammen med STB Byg og Moe blandt de 5 teams der er prækvalificeret til at deltage i konkurrencen.

Boligudbygningen og dermed befolkningstilvæksten i Torsted og Hatting – særligt i området omkring Østerhåbsallé – er gået stærkt i de seneste år. Byrådet har derfor besluttet at sætte gang i byggeriet af en ny daginstitution, som bliver nabo til den eksisterende daginstitution i Torsted, Østerhåb I, Østerhåbsallé 1.

Den kommende institution skal indeholde et godt børnemiljø, hvor den fysiske indretning samt de psykiske og æstetiske forhold medvirker til, at børnene får de optimale betingelser for at udvikles og lære.

”Der ønskes en institution, der er bygget og indrettet til et børneliv med det brede læringssyn, hvor det er muligt at have fokus på både det store og nære miljø samt fokus på bæredygtighed.”

Uddrag fra Byggeprogrammet, Horsens Kommune

RUM har været arkitekter på en lang række daginstitutionsbyggerier. Vi har fokus på at fremtidssikre institutionen med fleksibilitet i indretningen samt fysiske rammer der skaber mulighed for både nærhed i mindre grupper og fællesskab i større grupper. Vi arbejder med materialer som understøtter et hyggeligt og varmt miljø for børn og voksne.

RUM og STB Byg har en årelang samarbejdserfaring baseret på en række realiserede projekter, der bl.a. omfatter etableringen af Superinstitution Mælkevejen for Kerteminde Kommune samt den aktuelle opførsel af ny daginstitution i Engesvang. Vi ser frem til at forsætte det gode samarbejde i konkurrencen om den nye daginstitution i Torsted.

Foto: Daginstitution Engesvang
Vi har i tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommune skabt en daginstitution med fleksible miljøer til at lege, lære og være sammen.