Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM er konsulent på bæredygtig landsby i Bulgarien

I regionen Prolesha, nordvest for hovedstaden Sofia, vil den første BREEAM certificerede landsby i Bulgarien blive opført. Eco-turisme virksomheden Wild Echo har købt en grund på 15.000 m2 i det blødt svunge landskab. Visionen er at skabe en bæredygtig landsby i ’den fri natur’ men med nærhed til byen. Arkitektfirmaet RUM er hyret ind som konsulenter i forbindelse med udviklingen af det bæredygtige koncept, som skal ende ud i en BREEAM certificering af landsbyen.

Prolesha sustainable village

Landskabet i den bulgarske region Prolesha består af opdyrket jord med spredte småbyen og pletvise skovbevoksninger. Mod vest og syd omkranses området af bjerge. Hovedstaden Sofie ligger blot en halv times kørsel derfra.

Projektet har fået navnet ’Prolesha sustainable village’ og skal bestå af syv private boliger med adgang til fælles stalde med heste, svømmingpool, barbequeområde og sportsbaner. Boligerne på knap 350 m2 er store, i sammenligning med dansk målestok. De er placeret så de omkranser de fællesområder, der skal danne rammen om det sociale liv i landsbyen.

”Prolesha sustainable village’ henvender sig til familier med en bæredygtig livsstil. Her er tænkt på hvordan ens liv og bolig vil bidrage positivt til fællesskabet og miljøet. Der er i projektet indtænkt lokal produktion af økologisk frugt og grønt, anvendelse af biologisk nedbrydelige kemikalier samt systemer til behandling af affald og ’gråt’ vand. Tanken er at skabe et fællesskab, som vil inspirere andre og bane vejen for lignende projekter i Bulgarien. Min familie og jeg vil selv bo i et af husene, og glæder os til at se projektet realiseret.”

Dobromir Domuschier, ejer af eco-turisme virksomheden Wild Echo

Den første BREEAM certificerede landsby

’Prolesha sustainable village’ bliver den første BREEAM certificerede landsby i Bulgarien. Der er kun fire andre certificerede projekter i landet, og de er enten offentlige byggerier eller produktionsvirksomheder.

BREEAM er et certificeringssystem, der skal sikre at et byggeri eller et byområde belaster miljøet mindst muligt, en bæredygtig økonomi fra opførelse til nedrivning, og at det er rart at opholde sig i for mennesker. BREEAM er et engelsk udviklet system, som kan sammenlignes med det amerikanske LEED eller det tyske DGNB, som vi primært bruger i Danmark.

Arkitektfirmaet RUM er, som konsulenter på projektet, hyret ind til at vejlede investor i hvordan han går til opgaven med at skabe en bæredygtig landsby – hvilke udregninger der skal laves, og hvilke forhold skal der tages højde for i processen.

Der er i projektet stort fokus på dyrelivet i området. Særlige forholdsregler træffes, så vilde fugle, pattedyr og sommerfugle tiltrækkes.

Et lokalt arkitektfirma står for selve designet af bebyggelsen. RUM skal give feedback på designprocessen, lave simuleringer og analyser samt komme med input til materialer. Alt sammen for at sikre at projektet kan certificeres med BREEAM Outstanding, hvilket er det højeste niveau i systemet.

”RUM er blevet inviteret til at deltage i projektet på baggrund af vores ekspertise og erfaring med bæredygtige designkoncepter. Dobromir tog kontakt til mig i forbindelse med et foredrag jeg holdt i Bulgarien sidste år. Projektet er det første af sin slags i Bulgarien og har en ekstrem ambitiøs og visionær agenda. Der er meget fra den skandinaviske arbejdsmetode og erfaringsgrundlag med bæredygtigt design, som vil gavne processen og det endelige resultat. Jeg ser frem til at bidrage til en positiv udvikling i Bulgarien, hvor jeg oprindeligt kommer fra.”

Elena, bæredygtigheds konsulent i RUM

Det indledende idéoplæg til ’Prolesha sustainable village’ er blevet godkendt og investor har fået tilladelse til at bygge på grunden. Projektet er nu i designfasen, hvor der skal tages stilling til den endelige udformning af bebyggelsen.