Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM er med i konkurrencen om 350 boliger med fællesskabet som omdrejningspunkt

Når Journalisthøjskolen flytter fra Skejby til Katrinebjerg her i 2020, skal området med den gamle skole på Olof Palmes Allé omdannes til et nyt bykvarter. I den forbindelse skal Østjysk Bolig bygge 300 ungdomsboliger og 50 familieboliger i området.

Del af en ny bydel med fællesskabet som omdrejningspunkt

Byggeriet skal passe ind i områdets helhedsplan og særligt udformes i sammenhæng med den oprindelige journalisthøjskoles hovedbygning, som vil fungere som omdrejningspunkt i området, med dets funktioner som stedets fælleshus, museum og andre offentlige formål. Orvartaci museet får base her.

Den grundlæggende ide med opførelse af boligafdeling 27, Olof Palmes Alle, er at tilbyde beboerne en attraktiv bebyggelse med gedigne boliger og gode fællesfaciliteter, som understøtter og opfordrer til socialt samvær samtidig med, at beboernes privatliv respekteres.

RUM er med i konkurrencen om de 350 boliger

Tre teams er udvalgt til at konkurrere om projektet som har en fastsat totalentreprisesum på 205 mio. RUM udgør, sammen med Jørgen Friis Poulsen, Reiulf Reimstad, Sweco og Green Sustainable Landscape, et af de udvalgte hold.

Teamet er blevet udvalgt på baggrund af erfaringen med flere sammenlignelige boligprojekter. Blandt andet står Jørgen Friis Poulsen, Sweco og RUM bag opførelsen af Generationernes Hus på Aarhus Ø. Et projekt med 304 boliger og daginstitution som ramme for givende samliv mellem generationer og gode relationer mellem mennesker.

“Vi er glade for at være en del af det stærke team som er udvalgt til konkurrencen. Vi glæder os til at lade vores forskellige fagligheder og tilgange bidrage til at skabe et boligprojekt hvor mennesker mødes og trives i en bebyggelse der tager hensyn til miljøet.”

Claus Jensen, arkitekt og partner, RUM

Bebyggelsen skal fordre fællesskaber og samvær mellem mennesker

Ensomhed blandt unge er en stigende tendens i Danmark i dag. Styrkelse af fællesskaber via de fysiske rammer har derfor været et fokuspunkt fra projektets start. Konkurrencen står på skuldrene at et forarbejde som Østjysk Bolig fik udført i forbindelse med lokalplanen for området, hvor man undersøgte forskellige former for fællesskaber. Der ønskes således også i dette projekt kvalificerede bud på, hvordan bebyggelsens udformning kan være med til at fordre fællesskaber og samvær mellem mennesker.

Gode dagslysforhold skal definere facadeudtryk og boligerne indretning

Østjysk Bolig ønsker at gøre godt dagslys til et fokuspunkt fra projektets start, så bedst mulige dagslysforhold sikres overalt i bebyggelsen. Samtidigt er det forhåbningen, at gode dagslyskrav er indarbejdet i projektet i en sådan grad at dette forhold er med til at definere udformningen af et varieret facadeforløb og lejlighedernes indretning.

Anvendelse af bæredygtige, robuste materialer, som kræver minimalt vedligehold

Bebyggelsen skal ikke certificeres, men det er ønsket at projektets udformning tydeligt afspejler indarbejdelse af bæredygtige elementer. Herunder særligt anvendelse af bæredygtige materialer. Der skal desuden indtænkes vedligehold, som et bæredygtighedselement, så materialer og installationer kræver minimal udskiftning og vedligehold. Elementer, som kræver udskiftning i bygningens levetid skal nemt kunne demonteres.

“Hos RUM arbejder vi aktivt med anvendelse af bæredygtige materialer og indtænkning af vedligehold i en langsigtet strategi. Senest har RUM og Jørgen Friis Poulsens konkurrenceforslag til Horsens HF & VUC modtaget stor ros for en gennemarbejdet bæredygtighedsstrategi. I projektet arbejdede teamet med konstruktion og materialer der har et minimum af indlejret energi, som spare på materialeforbruget og som er lette af pille fra hinanden igen og genbruge.”

Claus Jensen, arkitekt og partner, RUM

Illustration fra lokalplanen over det nye blandede byområde ved Olof Palmes Alle.
Illustrationen viser hvordan stiforløbet ”Bjergstien” kan komme til at tage sig ud. Til venstre i billedet ses den bevarede hovedbygning af journalisthøjskolen og til højre de nye karrébebyggelser.