Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM er med når tre teams afgiver tilbud på SDU Esbjerg

RUM er sammen med Hansson & Knudsen og NIRAS udvalgt til at give tilbud på opførelsen af nyt undervisningsbyggeri for Syddansk Universitet (SDU) i Esbjerg. Byggeriet er kontorbyggeri til undervisnings-, forsknings- og administrative formål og skal bygges sammen med den eksisterende bygning, som tilhører professionshøjskolen UC Syd.

Et grønt, imødekommende hus med et synligt forsker- og studiemiljø

Visionen er at skabe et imødekommende hus med lys, luft og venlige overflader samt grønne tiltag og etsynligt forsker- og studiemiljø.

Ønsket er at skabe større nærhed/adgang mellem studerende, undervisere og administration, med plads og rum til fordybelse – både som uformelle møde- og arbejdssteder (fx grupperum og nicher) ogsom individuelle kontorer.

De studerende skal bringes i centrum og der indrettes identitetsskabende fagmiljøer/opholdssteder, der fremtræder medforskellige overflader, farver og ’taktile’ kvaliteter.

Den nye undervisningsbygning binder UC Syd og SDU sammen

Undervisningsbygningen opføres som en selvstændig bygning men bygges sammen med det eksisterende UC Syd. Der etableres en indvendig ’Læringsgade’ som det centrale og gennemgående læringslandskab, der forbinder UC Syd ogSDU.

Den nye bygning på ca. 7600 m2 skal indeholde undervisningslokaler, bibliotek, mødelokaler, grupperum, studenterbar samt forskningskontorer m.m. Udvidelse af parkeringsområdet, haveanlæg samt cykelparkering er ligeledes en del af projektet.

Byggeriet opføres med Bygningsstyrelsen som bygherre og SDU som lejer.

Arkitema har udarbejdet skitseprojekt, byggeprogram og designmanual til projektet.

Billede fra lokalplanen: UC Syddanmark som det ser ud i dag. Undervisningsbygningen opføres som en selvstændig bygning men bygges sammen med det eksisterende UC Syd.