Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM er med når tre teams afgiver tilbud på SOSU Holstebro

RUM er sammen med KPC og Ingeniørgruppen udvalgt til at give tilbud på opførelsen af ny social- og sundhedsskole i Holstebro. Skolen bliver undervisningssted for cirka 200 elever og 25 undervisere samt administrativt personale.

Social- og sundhedsskolen i Herning har gennem en årrække haft afdeling i Holstebro, lokaliseret i et midlertidigt pavillonbyggeri i umiddelbar nærhed til Uddannelsescenter Holstebro på Døesvej. Nu er tiden kommet til at rodfæste sig og bygge ny Social- og sundhedsskole på samme adresse.

Placeringen tæt ved UCH, Teknisk Skole og Holstebro Gymnasium gør skolen til en forstærkning af campusmiljøet omkring Nørre Boulevard og Døesvej.

Den nye skole skal være på cirka 3.000 kvadratmeter og opføres i tre plan med en bærende konstruktion af træ og lette etagedæk i stål og gips.

Det er visionen at skolen skal møde omgivelserne på en elegant og nænsom måde. En imødekommende arkitektur skal vise Social- og Sundhedsskolen som et attraktivt uddannelsessted. Social- og sundhedsskolen har desuden en stærk faglighed som ønskes synliggjort og visualiseret i byggeriet.

RUM var også pennefører på masterplanen for 75.000 m² campusbyggeri i Horsens, hvor ’Sharing’ er været en grundlæggende præmis og platform for optimal ressourceudnyttelse, et sundt miljø og for synergier på tværs mellem de forskellige uddannelser og byen. RUM vandt herefter konkurrencen om den nye social- og sundhedsskole, som vi sidste år detailprojekterede i tæt samarbejde med bygherre og brugere. Byggeriet, som er 4.500 m2 fordelt på 4 etager, opføres nu som del af Campus Horsens.

Den nye social- og sundhedsskole i Holstebro forventes at stå færdig i starten af 2021.

Foto: Visualisering fra byggeprogrammet
Skolen set fra Døesvej – Skolen møder omgivelserne på en elegant og nænsom måde. Amfiscenen bringer liv til det grønne område og bygningens åbne imødekommende arkitektur viser Social- og Sundhedsskolen som et attraktivt uddannelsessted. Dispositionsforslaget er udarbejdet af Aarstiderne Arkitekter.