Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM er prækvalificeret til flere skoler og børnehaver

RUM skyder det nye årti i gang med flere prækvalificeringer indenfor leg og læring. RUM er som totalrådgiver udvalgt til at afgive tilbud på opførelsen af to daginstitutioner i Kjellerup, renoveringen af Vestre skole i Middelfart og samlingen af Ørum skole og børnehave.

Børn i naturen og børn i bevægelse

RUM afgiver tilbud på opførelsen af to børnehuse i Kjellerup, nord for Silkeborg. Silkeborg Kommune ønsker at skabe børnemiljøer, hvor natur og bevægelse er synlige og væsentlige elementer. Bygninger og udearealer skal derfor udtrykke og underbygge daginstitutionernes fokus på børn i naturen og børn i bevægelse samt Silkeborgs Kommunes ambition om at være Outdoor Hovedstad.

Vestre skole et kulturelt samlingspunkt

RUM har også afgivet tilbud på renoveringen af Vestre skole i Middelfart. Middelfarts kommunens vision er at integrere skolens fysiske rammer med folkeskole, foreningsliv, erhvervsliv og kulturlivet i lokalområdet. Håbet for projektet er at det i fremtiden bliver et naturligt, kulturelt samlingspunkt for byens borgere.

Ørum Børnehus og skole en innovativ og nytænkende skole

I Ørum er skole og børnehus i dag placeret på forskellige matrikler. Fremadrettet ønsker Viborg Kommune at samle institutionerne og skolen ombygges så den bliver tidssvarende og opdateret til 2020-standarder. Visionen er at skabe rammerne for en innovativ og nytænkende skole.

RUM har særlige kompetencer indenfor leg og læring

Tegnestuen har en lang portefølje med projektreferencer indenfor læringsbyggeri, som også fungerer som et kulturelt samlingspunkt i lokalområdet. Heraf kan nævnes transformationen af Sølystskolen i Silkeborg. Samtidigt har vi også gode erfaringer med arealoptimering, modernisering og tilbygning på skoler – herunder også integration af skole og dagtilbud så som ombygning af indskolingen på Usserød Skole i Hørsholm, samt tilbygning af nyt børnehus til Fårvang Skole.