Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM er prækvalificeret til projekter for både unge og ældre

Der er fuld gang i konkurrencerne hos RUM. Vi er nemlig blevet udvalgt til at afgive tilbud på flere spændende projekter for et bredt udsnit af befolkningen. RUM er som totalrådgiver udvalgt til at afgive tilbud på modernisering og kvalitetsløft af Skovvangskolen, udvidelse af plejecentret Hørgården i Aarhus, til- og ombygning af Kulturhuset Sløjfen og ny ungdomsklub i Hadsten samt opførelse af nyt seniorbofællesskab i Haderslev. RUM er ligeledes med i konkurrencen om et nyt center for sundhed i Thy og 24 demensplejeboliger ved Ammershøjparken.

Modernisering og kvalitetsløft af Skovvangskolen samt udvidelse af Hørgården

Aarhus Kommune har blandt 19 ansøgere udvalgt RUM, til at give tilbud på totalrådgivning i forbindelse med modernisering og kvalitetsløft af Skovvangskolen. Den bevaringsværdige skole har nogle aktuelle udfordringer som skal løses. Samtidig skal der opretholdes et perspektiv på en fremadrettet udvikling mod en fuldt udbygget firesporet skole.

RUM er ligeledes med i konkurrencen om udvidelse af plejecenteret Hørgården i Risskov. Aarhus Kommune ønsker at udvide plejecentret med 27 nye plejeboliger.

Aktuelt er RUM totalrådgiver på Stensagerprojektet – også for Aarhus Kommune. Her skal en eksisterende folkeskole danne rammerne om et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet.

Ny ungdomsklub og ombygning af kulturhus

RUM skal give tilbud på totalrådgiveropgaven i forbindelse med til- og ombygning af Kulturhuset Sløjfen samt etablering af ny ungdomsklub i Hadsten. Favrskov Kommune har udvalgt RUM blandt 12 ansøgere på grund meget relevante referencer.

Vi kan trække på vores aktuelle erfaringer med Musikcentralen i Grindsted. RUM har rådgivet Billund Kommune i processen med at skabe et kultur- og ungested for Grindsted og omegn, som favner både den formelle og den uformelle fritid, i et skole- og et kultur-ben.

Opførelse af seniorbofællesskabet Engelparken og demensplejeboliger ved Ammershøjparken.

RUM har netop afleveret tilbud på seniorbofællesskabet Engelparken i Haderslev for Boligforeningen HAB. Totalrådgivningsopgaven omfatter opførelsen af 66 almene boliger fordelt på 6 punkthuse i 4 og 5 etager. Projektet skal DGNB Guld certificeres.

RUM har ligeledes, i samarbejde med H. Nielsen og søn, afleveret og præsenteret tilbud på udvidelse af plejecentret Ammershøjparken. Projektet omfatter 24 demensvenlige plejeboliger med tilhørende serviceareal og udearealer for Lejre Kommune.

En bæredygtig tilgang ligger dybt i RUMs DNA. Aktuelt er RUM totalrådgiver på opførelse af Tørrings Administrationshus, som guld-certificeres, samt arkitekter på opførelsen af Generationernes Hus. Hele projektet bygger på Aarhus Kommunes 360° bæredygtighedsmodel. Et værktøj, som understøtter, at projekter kommer hele vejen rundt om bæredygtighedsbegrebet.

Revitalisering af Thyhallen

Thisted Kommune satser på at integrere et nyt Center for Sundhed i Thyhallen, som er egnens største idrætscenter. Samtidig investeres i en revitalisering af Thyhallen. Visionen er at skabe et supermoderne og regionalt center for livskvalitet gennem sundhed, bevægelse, fællesskab og kultur. RUM er sammen med C.C. Contractor med i konkurrencen om opførelse af en ny Multihal og en ny Minihal samt ombygning af eksisterende hal.