Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM har tegnet kultur- og ungested i Grindsted

I Billund Kommune er de opmærksomme på næste generation. Det er de unge som skal tage over og sikre at der bliver ved med at være et godt kultur- og fritidsliv. Musikcentralen i Grindsted spiller en væsentlig rolle i strategien for at fastholde og øge tilflytningen til Billund Kommune. RUM har rådgivet Billund Kommune i processen med at skabe et kultur- og ungested for Grindsted og omegn, som favner både den formelle og den uformelle fritid, i et skole- og et kultur-ben.

Musikcentralen bidrager positivt til Billund Kommunes identitet

Formålet med Musikcentralen er at gøre det attraktivt for unge mennesker at blive i Billund Kommune. Musikcentralens tilbud skal samtidig gøre det attraktivt at komme tilbage til Billund Kommune efter endt uddannelse og for fremtidige familier at bosætte sig.

Multifunktionelle rammer for, med og af unge

Musikcentralen skaber en unik ramme i Grindsted – midt i Campus. En ramme der skal rumme den formelle fritid herunder ungdoms- og kulturskolens tilbud og foreningsaktiviteter, den uformelle fritid i form af et miljø for, med og af de unge, et kulturhus og undervisningsrammer. Musikcentralen skal bruges til koncerter undervisning, foredrag, åbenskoleforløb, tilbud, arrangementer og som et mødested.

RUM har tegnet nyt kultur- og ungested i Grindsted

RUM har rådgivet Billund Kommune i processen med præprogrammering, byggeprogram, dispositionsforslag og et igangværende udbud af om- og tilbygningen af Musikcentralen. Målet er dels at opgradere musikfaciliteterne i rammer der appellerer til aktivitet og ophold i mellemrummene, dels at skabe et koncertsted i Grindsted og dels at gøre plads til værkstedsfunktioner, der kan indtages af flere ”værter”. Med “sharing” som agenda bringer fremtidens Musikcentral en stor palet af ønsker og aktører ind i en fælles ramme, som forventes at flytte ind i slutningen af 2021.

Læs mere om Musikcentralen Grindsted