Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM har vundet rammeaftale med Domea.dk

I et team med Wissenberg Rådgivende Ingeniører i front har vi vundet Domea.dk’s rammeaftale om totalrådgivning øst for Storebælt. De øvrige underrådgivere er Adept, Opland Landskabsarkitekter og Orca. Opgaverne omfatter moderniseringer, renoveringer, udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygninger.

Fra mindre vedligeholdelsesopgaver til komplekse boligprojekter

Den treårige rammeaftale har en samlet anslået værdi af ydelser for 75 mio. kr. Opgaverne vil variere i størrelse – fra mindre vedligeholdelsesopgaver til større, komplekse boligprojekter. Byggesager forventes hovedsageligt udbudt som hovedentreprise.

Proaktiv indsats for at skabe attraktive almene boliger

Domea.dk er en af Danmarks største bygge- og boligadministrationer med cirka 60.000 almene boliger fordelt på boligorganisationer over det meste af Danmark. En af Domea.dks byggevisioner er at skabe markedets mest attraktive boliger, og totalrådgiverteamet skal derfor gennem projekterne i rammeaftalen proaktivt medvirke til at opfylde målsætningerne i Domea.dk’s byggepolitik.

Centrale temaer i byggepolitikken er bl.a.: det gode boligliv, det gode naboskab, livet mellem husene, attraktive byggerier, innovative og fremtidssikrede løsninger, bæredygtighed og beboerinddragelse.

Disse visioner ligger helt i tråd med RUMs og totalrådgiverteamets tilgang og ambitioner. Vi glæder os til i tæt samarbejde med Domea.dk og de involverede boligselskaber at skabe attraktive almene boliger og udearealer, der både nu og i fremtiden kan være til glæde for beboere i alle aldre.

Foto: Karrehuset i Horsens