Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM holder oplæg om Circle House for Irish Green Building Council

Den 25. august var RUM inviteret som oplægsholder på et webinar for medlemmerne af Irish Green Building Council. Her fortalte projektcheferne Klaus Jepsen og Mia Scheel om projektet Circle House, der er verdens første almene boliger bygget efter cirkulære principper. I Irland, ligesom i resten af Europa, er der fokus på omstillingen til cirkulær økonomi, og det banebrydende danske projekt har derfor stor international relevans.

Handlingsplan for omstilling til cirkulær økonomi

EU-Kommissionen vedtog i marts 2020 en ny handlingsplan for en europæisk omstilling til cirkulær økonomi, The new circular economy action plan.

Omstillingen til en mere bæredygtig og cirkulær tilgang skal reducere presset på naturens ressourcer, skabe bæredygtig vækst, stoppe tabet af biodiversitet og gøre det muligt at nå målet om et klimaneutralt EU i 2050.

“The new action plan announces initiatives along the entire life cycle of products. It targets how products are designed, promotes circular economy processes, encourages sustainable consumption, and aims to ensure that waste is prevented and the resources used are kept in the EU economy for as long as possible,” står der bl.a. på EU-Kommissionens hjemmeside.

Circle House – et internationalt foregangseksempel på cirkulært byggeri

Der er stor international bevågenhed på initiativer, der kan bane vejen for mere cirkulær økonomi. Et sådant projekt er Circle House, der giver ny viden om cirkulært byggeri.

Irish Green Building Council  havde derfor inviteret RUM, der er en af Danmarks førende arkitektfirmaer inden for projektering af cirkulært byggeri, til at fortælle om Circle House på et webinar for IGBC’s medlemmer. På webinaret gav Klaus Jepsen og Mia Scheel de cirka 40 deltagere et indblik i projektets innovative koncept og byggesystem.

Kort fortalt består Circle House af 60 nye almene boliger i Lisbjerg fordelt på punkthuse, etagehuse og rækkehuse. Projektet, der opføres for Lejerbo, bygger på Design for adskillelse, dvs. at 90% af boligernes materialer kan skilles ad og genanvendes til nye byggerier uden at tabe nævneværdig værdi. RUM, Torntoft & Mortensen og Sweco har udviklet et nyt byggesystem, hvor man anvender et minimum af elementtyper til at bygge de forskellige bygningstypologier, hvilket øger mulighederne for genanvendelse.

Efter webinaret stillede deltagerne spørgsmål til projektet, og de ville bl.a. vide, hvordan projektet var opstået, og hvorfor boligernes betonvægge ikke skal males.

Find svarene og læs mere om Circle House her.