Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM prækvalificeret sammen med NIRAS

Skanderborg Kommune har udvalgt RUM og NIRAS til at afgive tilbud på bygherrerådgivningen på ny skole og daginstitution i Ry.

Byggeriet skal opføres ved Ry Hallerne og med denne placering ønsker kommunen at skabe værdifuld synergi mellem skole, dagtilbud og foreningsidræt. Projektet omfatter i alt 6600 m2 fordelt på en tresporet skole for 0.-6. klasse, en daginstitution til 150 børn og en eventuel multihal.

Skanderborg Kommune har særligt fokus på klimaaftrykket. Derfor skal byggeriet både opfylde krav til maksimalt klimaaftryk svarende til det skærpede krav i det kommende BR27 og kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Skabelse af rammer til leg og læring med afsæt i brugerinvolvering er et område vi i RUM har mangeårig erfaring. Vi er optaget af samspillet mellem læring og det fysiske rum og har fokus på børn og voksnes behov for rammer, som er trygge for den enkelte, stimulerer lysten til aktiv læring og skaber rum for forskellige grader af fællesskab.

Vi ser frem til at afgive vores tilbud i starten det nye år og krydser fingrene for, at det bliver os der skal bidrage til at skabe et mødested i Ry, hvor skole, daginstitution og fritidsaktiviteter trives sammen og støtter og udvikler hinanden.