Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM og NIRAS vinder bygherrerådgiverprojekt

I samarbejde med NIRAS skal RUM rådgive Skanderborg Kommune om opførelsen af en ny tresporet skole og en daginstitution ved Ry Hallerne i Ry. På grund af øget tilflytning til byen er kapaciteten på skoler og daginstitutioner under pres, og der er derfor brug for nye tilbud. Målet er at skabe et mødested, hvor skole, daginstitution og fritidsaktiviteter trives sammen og støtter og udvikler hinanden.

Til projektet om at skabe en ny skole og daginstitution ved Ry Hallerne har Skanderborg Kommune netop skrevet kontrakt med et rådgiverteam bestående af NIRAS som bygherrerådgiver og RUM som underrådgiver. Begrundelsen for valg af bygherrerådgiverteam er blandt andet vores fælles relevante erfaring med nybyggeri af skoler og daginstitutioner og vores fælles dokumenterede store indsigt og forståelse for procesforløb.

Byggeprogram med afsæt i workshopforløb

Når RUM og NIRAS i løbet af foråret mødes med bygherreledelsen i Skanderborg Kommune, så bliver det for at udarbejde det byggeprogram, der skal danne grundlag for en konkurrence om gennemførelse af en totalentreprise. Grundlaget indebærer gennemførelsen af et omfattende workshopforløb, hvor repræsentanter for alle projektets interessenter inddrages. Workshopforløbet skal definere, hvordan den nye skole og daginstitution i Ry i sammentænkning med Ry Hallerne vil kunne udfolde sig såvel organisatorisk som fysisk.

Foto: Daginstitutionen Filosoffen