Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM skal ombygge Vester Mariendal Skole i Aalborg

Aalborg Kommune har udarbejdet en samlet udviklings- og investeringsplan for alle folkeskoler i Kommunen. På den baggrund er der bevilget ca. 60 mio kr. til en ombygning af Vester Mariendal Skole. Projektet er udbudt i totalrådgiverkonkurrence, hvor de bydende har budt ind med beskrivelse af proces, organisation, idéskitser samt pris. RUM er udpeget som vinder med topkarakterer på tilbuddets kvalitet.

Læring alle steder!

Skolens nye rammer skal understøtte, men ikke begrænses af, intentionerne og målet med skolereformen. Indretningen af skolen skal sikre, at arealer bruges, således der ikke er lokaler, som står ubrugte hen i større perioder – missionen er, at alle kvadratmetre er funktionelle for læring.

Skolens visioner for fremtidens undervisning

Skolens vision er, at undervisningen skal være eksperimenterende og problemløsende.
Ombygningen skal frembringe et inkluderende, moderne undervisningsmiljø, der understøtter denne undervisningsform. Det betyder, at der skal skabes rammer til ’hands-on-arbejde’, rammer for at kunne formidle stof til hinanden, rammer hvor der kan arbejdes i grupper og diskuteres, og rammer hvor man individuelt kan fordybe sig i materialet.

Forslag til nye læringsmiljøer

RUM har skitseret et oplæg til nye læringsmiljøer, som er målrettet differentieret læring og forskellige aktivitetskategorier, samt en veksling mellem teori og praksis. Forslaget er meget inspireret af byggeprogrammets afsæt om faglighed = bedre læring, motivation og trivsel. Resultatet er et stærkt rumligt og visuelt fagligt miljø – for både elever og personale.

Fakta om projektet

Vester Mariendal Skole er fra 1969, og rummer 0.-9. klasse i 2-3 almene spor samt en specialklasserække for elever med fysiske handicap og specielle indlæringsvanskeligheder.

Indeklimamålinger har vist, at der i enkelte rum er et indhold af PCB, som overskrider de tilladte grænseværdier. En del af opgaven er derfor, at håndtere PCB og andre miljøfremmede stoffer i de områder, der renoveres.

Projektet skal udvikles og projekteres i 2016 og forventes gennemført til aflevering primo 2018.

RUM danner team med BJERG Arkitektur og Orbicon, som bl.a. byder ind med specialkompetencer inden for bæredygtighed og miljøhåndtering