Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM skal renovere 270 boliger for Fællesbo i Herning

Når Fællesbo inden længe skal i gang med at ombygge og renovere afdeling 24 Valdemarsvej/Thyrasvej i Herning, bliver det med RUM som totalrådgiver. I team med Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører og LABLAND har vi vundet konkurrencen om den omfattende renovering af afdelingens 270 lejligheder. Renoveringen har et budget på godt 374 mio. kr. og støttes af Landsbyggefonden med circa 220 millioner kroner.

Valdemarsvej/Thyrasvej-afdelingen, der ligger i Holtbjerg i det østlige Herning, blev opført i 1967, og bygningerne kræver nu en større renovering. Projektet tager afsæt i den udarbejdede helhedsplan for afdelingen og omfatter ombygning og renovering af hele bebyggelsen, herunder facaderenovering samt udearealer. 96 af boligerne gøres tilgængelige via etablering af elevator og flytning af lejlighedsskel.

Et kompetent team

RUM har stor erfaring med realisering af helhedsplaner og revitalisering af almene boligafdelinger. Sammen med vores gode samarbejdspartnere Oluf Jørgensen og LABLAND har vi gennemført renoveringen af Sønderbro i Horsens – et projekt af tilsvarende karakter og omfang.  Teamets ekspertise, gennemafprøvede samarbejde og erfarne organisation vurderes meget positivt i evalueringsrapporten, hvor den tilbudte organisation scorer 9 ud af 10 mulige point:

”Den tilbudte organisation er klar og tydelig i sin opbygning, og de tilbudte nøglemedarbejdere besidder på overbevisende måde særdeles relevant erfaring og faglig dybde,” lyder det i evalueringsrapporten. Det fremhæves bl.a. som betryggende, at den tilbudte organisation dokumenterer robusthed i opgaveløsningen ved, at de samme medarbejdere medvirker i flere faser og varetager flere kompetenceområder.

En af nøglepersonerne i renoveringen af Valdemarsvej/Thyrasvej er projektleder Kristjan Friis fra RUM.

 ”Ved at stille med et kompetent team af medarbejdere, der kan varetage flere roller i forskellige faser, bevarer vi vigtig viden i projektet. Blandt andet bliver projekteringslederen også gennemgående som byggeleder i udførelsesfasen. Det er en stor fordel, at den viden, vi har oparbejdet i de første faser, ikke skal overdrages, men naturligt videreføres til byggepladsen, siger Kristjan Friis og fortsætter:

Nu glæder vi os til at fortsætte det gode og konstruktive samarbejde i teamet – og til at opfylde Fællesbos forventninger til en bæredygtig realisering af helhedsplanen i form af moderne, lyse og attraktive boliger og inspirerende udearealer til glæde for nuværende og kommende beboere i afdelingen,” lyder det fra projektleder Kristjan Friis, RUM.

Foto: Sønderbro, Horsens. 
Renovering og ombygning af 18 blokke samt nyt beboerhus for Andelsboligforeningen Odinsgaard.