Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM skal tegne nyt dagtilbud i Aarhus

I Aarhus Kommune stiger befolkningstallet markant og de mange byomdannelsesprojekter bidrager betydeligt til væksten. Det stigende befolkningstal afspejles i antallet af børn, og der forventes frem mod 2024 stigende børnetal i hele kommunen. Aarhus Kommune har derfor behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. RUM har på denne baggrund vundet totalrådgiverkontrakten på opførelsen af et nyt dagtilbud i Sabro.

Antallet af børn i dagtilbudsalderen stiger i Sabro

I Sabro er et nyt boligområde øst for Sabrovej ved at blive etableret. 1. etape af boligområdet er allerede opført og sidste etape forventes afsluttet i 2019-2020. Blandt andet på grund af det nye boligområde forventes antallet af børn i dagtilbudsalderen i Sabro at stige frem mod 2024. Den nye dagtilbudsafdeling skal opføres på Rønnevangen med kapacitet til seks børnegrupper. I udgangspunktet fordelt på tre børnehavegrupper á 20 børn og tre vuggestuegrupper á 12 børn.

Aarhus Kommune har valgt et team med stor erfaring

RUM danner til opgaven team med Gjørtz Arkitekter, ÅF Buildings rådgivende ingeniører og landskabsarkitekter Wainø I Frandsen. RUM skal sammen med teamet designe, projektere samt varetage opførelsen af den nye dagtilbudsafdeling i Sabro. RUM har vundet rådgiverudbuddet med det bedste tilbud på pris, organisation og kompetencer samt metodebeskrivelse. I bedømmelsen fremhæves den tilbudte proces og organisationen – herunder særligt de stærke kompetencer i byggefasen.

”Vi er glade for at blive udvalgt blandt de mange dygtige teams, som var indbudt. Vi ser frem til udviklende samarbejde med Aarhus Kommune, hvor vi sammen skal omsætte de pædagogiske og organisatoriske visioner til et velfungerende, bæredygtigt byggeri.”

Karin Elbek, arkitekt og partner i RUM

Inddragelsesproces skal sikre optimale rammer til børnene


Projektet udvikles på baggrund af en inddragelsesproces, med deltagelse af bygherre, dagtilbudsledelsen, medarbejder- og forældrerepræsentanter. I processen arbejdes der med organisering og fysisk indretning, som skal sikre små miljøer i dagtilbudsafdelingen. De fysiske rammer skal indrettes, så de giver optimale betingelser for børnenes udvikling, leg og læring. Der er desuden fokus på at opføre dagtilbudsafdelingen så fleksibel at den løbende kan tilpasses den aktuelle pasningssituation i området afhængig af efterspørgslen efter henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser. Det nye dagtilbud forventes at være klar til indflytning november 2021.

Det viste foto er fra Daginstitution Filosoffen. RUM har været totalrådgiver på opførelsen af den nye daginstitution for Holstebro Kommune. RUM har i tæt samarbejde med bygherre, brugergrupper og interessenter udviklet de nye fysiske rammer, som danner et trygt og harmonisk lege- og læringsmiljø.