Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM skal udbedre byggeskader på 109 boliger i Fuglekærvænget og Elevparken for Byggeskadefonden

RUM har med underrådgiver Oluf Jørgensen vundet Byggeskadefondens udbud af totalrådgivning i forbindelse med udbedring af skader på 67 boliger i Fuglekærvænget, Hasselager og 42 boliger i Elevparken, Lystrup. Begge afdelinger hører under Boligforeningen Århus Omegn. Skadesudbedringen udspringer af et pilotprojekt, der skal være med til at højne kvaliteten af alment boligbyggeri og mindske byggeskader i nye bygninger.

Pilotprojekt med fokus på byggeskader i nyt byggeri

Byggeskadefonden arbejder på at registrere og nedbringe byggeskader i støttet boligbyggeri og på at opsamle erfaringer til gavn for bygherrer, projekterende og udførende. Et særligt fokusområde er den stigende tendens til byggeskader i nye bygninger, og Byggeskadefonden har derfor iværksat en række tiltag, der skal være med til at sikre kvalitet i det almene boligbyggeri, så dyre byggeskader undgås. Her spiller Fuglekærvænget en central rolle.

Fuglekærvænget er opført i 2012-13 og består af rækkehuse i et til to plan samt etageboliger i to plan. Fra 2019 til 2020 gennemførte Byggeskadefonden et pilotprojekt for skadesudbedring af tag og sokkel på 6 af boligerne. Projektet skulle vise, om de valgte renoveringsløsninger var tilstrækkelige og gode nok. Erfaringerne fra pilotprojektet danner nu baggrund for byggeprogrammet for skadesudbedring af de resterende 109 boliger i de to afdelinger.

Erfarent team med fortrinlige kompetencer

RUM og Oluf Jørgensens tilbud scorer højeste og næsthøjeste karakter på alle tre parametre: Cv’er for nøglemedarbejdere, Organisering og planlægning samt Pris.

Teamet har stor erfaring med eftersyn for Byggeskadefonden og med skadesudbedringer og renoveringer af almene boliger. Dette kommer bl.a. til udtryk i Evalueringsrapporten, hvoraf det bl.a. fremgår, at ”de tilbudte medarbejdere har en glimrende kombination af erfaring og fagkompetencer, som i høj grad opfylder kriteriet om faglighed og erfaring med projektrollen” og ”fagligheden skønnes at være fortrinlig til opgaven.”

Skadesudbedringerne i Fuglekærvænget og Elevparken omfatter boligernes tagpaptage, tagterrasser på 1. sal, murkroner, facadesokler, facadefuger, sokkelrender, skimmelsanering og udskiftning af isolering. Byggearbejderne er budgetteret til 38 mio. kr. Alle afhjælpnings- og renoveringsarbejder gennemføres blokvis, mens boligerne er beboede og uden genhusning.

Vi er glade for at kunne medvirke til Byggeskadefondens indsats for færre skader i byggeriet. I tæt samarbejde med Århus Omegn og under stor hensyntagen til beboerne vil vi udbedre skaderne i Fuglekærvænget og Elevparken, så resultatet bliver nyrenoverede, attraktive og skadefri boliger.

Foto: Nyrenoverede boliger i Østerled, Horsens