Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM skal udvikle nyt kulturhus og 36 handicapboliger

Silkeborg Kommune har besluttet at nedrive hovedparten af den tidligere Nordre Skole, som i 2014 flyttede endeligt ind på den nye Sølystskolen. Der udarbejdes ny lokalplan for området, som dels skal give rammer til opførelse af 36 boliger, som er egnede til udviklingshæmmede, og tilhørende fællesfaciliteter. Desuden skal der opføres lokalt kulturhus i tilknytning til skolens oprindelige gymnastikfaciliteter og boldbaner. Silkeborg Kommune har bevilget 70 mio. kr. til at realisere visionen.

Bedste karakterer på tilbuddets kvalitet

Projektet er udbudt i totalrådgiverkonkurrence, hvor fem inviterede teams har budt ind med beskrivelse af proces, organisation og kompetencer samt pris.

RUM er udpeget som vinder med bedste karakterer på tilbuddets kvalitet, hvor vi har tilbudt Silkeborg Kommune kombinationen af en smidig og overskuelig organisation, og et team med stor faglig ekspertise, der kommer ’hele vejen rundt’!

Vi har desuden tilbudt et samarbejdsforløb, som er forankret i vores indsigt i det aktuelle projekt, kombineret med vores store viden og erfaring med involverende processer, samskabelse og integreret design.
Bedømmelsesudvalget skrev bl.a.: ”…særligt fremhæves den tilbudte metodiske tilgang til de indledende processer med samarbejde, en åben kreativ proces og afprøvning af løsningsforslag”.

Fakta om projektet

Udviklingen af handicapboligerne skal bygge videre på et værdi- og valideringsarbejde, som Teknologisk Institut har stået for. Hele området udvikles i tæt samarbejde med bygherrens organisation, planafdelingen og lokalområdet borgere og interessenter.

Projektet omfatter i alt 3.200 m² og forventes gennemført til aflevering i september 2018.

RUM danner team med landskabsarkitekt ByMunch og med Rambøll, der både byder ind med ingeniørydelser og specialister indenfor bl.a. akustik og lokalplanlægning.