Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM skal være med til opføre 48 boliger i Middelfart

Boligforeningen Lillebælt har udpeget teamet bestående af STB byg, Spangenberg & Madsen og RUM som vindere af konkurrencen om at opføre 48 nye boliger på Skrillingevej i Middelfart – i alt 3.770 m2.

Konkurrencen blev udbudt med baggrund i lokalplan, idéoplæg og byggeprogram med et ønske om boliger med en så høj rumkvalitet som muligt under de forholdsvis bundne forhold og gode udvendige opholds- og adgangsforhold.

Den gode indretning af boligerne med muligheder for fleksibilitet og god adgang til altaner og terrasser er fremhævet som en af grundende til at vores projekt blev udpeget som vinder.

”Projektet tager afsæt i den varierende bolig, både for børn, unge og ældre, og lægger op til et ”traditionelt byggeri”, i 2 etager med afsæt i en klassisk inspireret klyngebebyggelse, med en fin sammenhæng mellem de omkring liggende bebyggelser.”

Vurderingsskema, Boligforeningen Lillebælt

Bebyggelsen består af 20 flexboliger og 28 lyse og venlige familieboliger opført i 2-etagers blokke fordelt på 5 klynger. Boligtyperne varierer fra 1- til 4-værelses lejligheder som mixes indenfor hver klynge. De mange forskellige boligtyper og størrelser giver en levende og varieret bebyggelse med både børn, unge og ældre.

Der er lagt stor vægt på en boligindretning der tilgodeser optimale lysforhold. Alle lejligheder har lys fra mindst to sider og placering af vinduer og altaner er nøje koordineret, så altaner på 1.salen ikke ”stjæler” lyset fra stuelejlighederne.

Byggeriet opføres som et enkelt, velproportioneret byggeri i tegl med saddeltag med tagpap beklædning med listedækning, der er med til at give bygningen et klassisk udtryk, med et moderne præg. Teglen er holdt i brune nuancer som spiller flot sammen med de listebeklædte indgangspartier og depoter.

Byggeriet forventes af at kunne tages i brug marts 2019.