Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM tegner designkoncept for Energinet

De færreste lægger mærke til friluftstationerne og de dertil hørende AC-bygninger, når de bevæger sig rundt i by og land, men der er rigtig mange af dem.
En AC-bygning er en bygning der indeholder styrings- og kontroldelen med højspændingsfelterne på en friluftsstation. Uden dem – ingen elforsyning!

RUM har i tæt samarbejde med Energinet, der ejer og drifter disse anlæg, udviklet en designmanual der skal sikre kontinuet og kvalitet for alle kommende AC-bygninger.

I Danmark er der en lang tradition for, at tekniske bygninger fremstår som arkitektoniske pejlemærker i landskabet. I forlængelse af denne tradition, har vi helt naturligt i projektet arbejdet med et udtryk, der understøtter bygningens funktion.

Designkonceptet er udviklet med stort fokus på både økonomi og drift. Der anvendes udelukkende materialer med stor holdbarhed og begrænsede driftsomkostninger. I facaden anvendes der robuste materialer som tegl, aluminium og stål. Ligeledes er bygningernes planlayout designet med henblik på fleksibilitet, funktionalitet og arealoptimering.

Funktionerne er planlagt således, at bygningen efter behov kan udvides uden at hverken daglig drift, planlayout eller den arkitektonisk idé kompromitteres.