Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM tegner konkurrence om Horsens Gymnasium og HF

De to gymnasier i Horsens, Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium, planlægger en sammenlægning. RUM er, i team med Jørgen Friis Poulsen, Hundsbæk & Henriksen og BOGL Landskabsarkitekter, udvalgt til at deltage i konkurrencen om en ny fælles skole.

Det nye gymnasium, med navnet Horsens Gymnasium & HF, skal placeres på adressen for den nuværende statsskole i Horsens, beliggende tæt på det kommende campusområde ved banegården og Horsens midtby.

Horsens Gymnasium & HF bliver et nyt, stærkt og mangfoldigt gymnasium i Horsens. Det nye gymnasium skal sætte rammerne for et udviklende ungdoms-og skolemiljø, hvor skolekulturen bæres af stærke relationer på tværs.

”Sammenlægningen giver os anledning til at forbedre faciliteterne og skabe et moderne læringsmiljø med et endnu stærkere fokus på den gode undervisning, som giver elever og lærere de bedste rammer for deres uddannelse.”

Uddrag fra byggeprogrammet

Teamet er udvalgt på baggrund af vores store erfaring med undervisningsbyggeri. RUM har blandt andet været arkitekter og totalrådgiver på Kolding HF & VUC, som vi vandt i en stor anlagt arkitektkonkurrence. Byggeriet blev anerkendt for sin funktionelle- og arkitektoniske værdi da projektet modtog Kolding Kommunes Arkitekturpris 2015.

RUM er desuden aktuelt arkitekter på opførelsen af den nye Social- og Sundhedsskole i Horsens, som er en vigtig brik i helhedsplanen for Campus Horsens, som også omfatter VIA og innovationshus. RUM har udarbejdet den strategiske masterplanen for det 85.000 m2 store campusområde hvoraf VIA-byggeriet, innovationshuset og SOSU-skolen udgør første etape.

”Vi glæder os til at kaste os ind i kampen om Horsens Gymnasium og HF. Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium har lavet et virkelig gennemarbejdet byggeprogram. Sammen med vores dygtige samarbejdspartnere, ser vi frem til at komme med nogle kreative løsninger, som matcher byggeprogrammets visioner om et moderne læringsmiljø med stærke relationer på tværs. ”

Karin Elbek, arkitekt og partner, RUM

Foto: Kolding HF & VUC
Det mangfoldige studiemiljø udfoldes i forskelligartede læringsrum og blendes i den åbne og tilgængelige stueetage med det særlige innovative miljø, der er skabt i helhedsplanen for det bæredygtige Design City Kolding.

Fotograf: Mark Sykes