Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM tegner vinderforslag til Danmarks Bedste Arbejdsplads

RUM vinder nyt domicil i Kolding

Beierholms nye domicil er skabt med fokus på det menneskelige perspektiv. Beierholm blev i både 2014 og 2016 kåret som Danmarks bedste arbejdsplads. Medarbejderne hos Beierholm har stor tillid til deres ledelse, de er stolte af deres arbejde og føler fællesskab med deres kolleger. Vi har derfor tegnet et kontorhus, der understøtter disse kvaliteter.

Forslaget understøtter således virksomhedens fokus på fællesskaber på tværs i en innovativ indretning: Kombinationen af åbne gruppeområder, opholdszoner og lukkede cellekontorer giver maksimal fleksibilitet i forhold til den daglige arbejdsgang i huset. Forslaget understøtter endvidere, at besøgende i huset kan bevæge sig rundt til mødefaciliteter på alle tre etager, uden at skulle krydse kontorområderne.

Kom på virtuelt besøg hos Danmarks bedste arbejdsplads her

Den virtuelle rundtur er produceret af DN Group på baggrund af 3Dmodeller mv. leveret af RUM.

Stedets karakter skaber kvalitet

Det nye domicil udnytter stedets naturkvaliteter i sin disponering: Det tre etager høje atriumhus er skræddersyet til den meget kuperede grund, som er beliggende ud mod Nr. Bjertvej i det nordøstlige del af Kolding. Stedets naturlige terræn udnyttes ved, at bygningen skærer sig ind i landskabet. Således fremstår bygningen nedskaleret i to etager mod ankomsten fra Birkemose Allé. Mod Nr. Bjertvej tegnes det skrånende terræn i facaden og der sikres dermed en stor synlighed til det markante byggeri for forbipasserende fra vejen. Mod vest åbner huset sig op i fulde tre etager ud mod et meget fint landskabsrum med egen sø.

Beierholms nye domicil i Kolding vil fremstå som et markant byggeri i landskabet. De forskellige lag i facaden skaber et spil af lys, skygge og transparens og vil konstant skifte udtryk alt efter årstid og tid på dagen. Husets arkitektur afspejler på den måde Beierholm som en både foranderlige og dynamisk virksomhed.

Projektet er udviklet i samarbejde mellem RUM, DN Group og Almbjerg rådgivende ingeniørfirma.

Projektet repræsenterer endnu et spændende samarbejde mellem RUM og DN Group, der også omfatter vinderprojekter for ATEA Kolding og Vetaphone.