Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM tildeles rammeaftale af AlmenBo Aarhus

AlmenBo Aarhus har i forbindelse med den løbende byggevirksomhed behov for bygherrerådgivning og projekteringsydelser. I den forbindelse er RUM, i team med Oluf Jørgensen, blandt de fire firmaer som er blevet tildelt en fireårig rammeaftale med den almene boligorganisation.

Den tildelte rammeaftale omfatter opgaver med tilstandsvurderinger, analyser af renoverings- og ombygningsmuligheder, projektering, udbud af entreprenørarbejder og kontrahering med entreprenører samt opfølgning, tilsyn og byggeledelse.

RUM er blandt de mange ansøgere blevet udvalgt på baggrund af pris, beskrivelse af kvalitet og personalemæssige kvalifikationer. AlmenBo har særligt fremhævet RUMs store erfaring med digitalt byggeri, byggeledelse med et højt serviceniveau samt vores erfarne medarbejdere med stærke kompetencer og relevant efteruddannelse.

AlmenBo Aarhus har selv opført flere almene familieboligafdelinger, ungdomsboligafdelinger og børneinstitutioner og forventer af der i 2019 skal påbegyndes opførelsen af 128 ungdomsboliger i Aarhus.

Foto: Godsbanegade, Horsens
RUM har et stort engagement i udviklingen af gode byer og boliger. På kanten af ”Slagterigrunden” i Horsens har RUM i samarbejde med DOMEA udviklet- og opført en række nye, attraktive familieboliger med arkitektonisk respekt for nærområdets industrihistoriske værdi.