Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder bæredygtigt seniorbofællesskab

Boligforeningen HAB, afd. 59 ønsker at opføre et nyt seniorbofælleskab i Haderslev med 66 almene familieboliger. HAB har valgt RUM som totalrådgiver på projektet, som skal certificeres til DGNB Guld.

RUM står i spidsen for det vindende team

RUM har i samarbejde med Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører og Green Sustainable Landscape vundet opgaven på baggrund af den tilbudte pris, proces og organisation. Teamet skal i samarbejde med bygherre foretage optimeringer og forbedringer af det nuværende skitseprojekt som er tegnet af Vallentin Haugland. Teamet skal efterfølgende stå for projekteringen og opførelsen af boligerne og udenoms arealerne.

Seniorbofællesskabet opføres i et mangfoldigt boligområde

Boligerne opføres i Haderslev Vestby, hvor der i dag er fabriks- og lagerbygninger, som tidligere var ejet af F. Engel. Det tidligere erhvervsområde transformeres til et nyt blandet boligområde med i alt cirka 134 boliger.

Idéen er at det nye boligområde Engelparken skal være et blandet boligområde. Boligerne opføres derfor i forskellige ejerformer, typer, størrelser mv., som skal invitere til og underbygge et mangfoldigt område i Haderslev by.

Et DGNB-certificeret seniorbofællesskab

Projektet skal DGNB Guld certificeres, og RUM vil indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i opstart, design og byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav. RUM vil i samarbejde med HAB og bygherrerådgiver KUBEN Management udforme en bæredygtighedsplan som løbende skal evalueres. Bæredygtighedsplanen vil have fokus på termisk indeklima, indendørs luftkvalitet og materialer med lav forureningsemission, energi- og vandbesparende tiltag, herunder høj kvalitet i klimaskærmen samt bygningens robusthed og fleksibilitet.

 

Læs mere om Engelparken seniorbofælleskab.

 

Foto: Grejsdal Åpark. Boliger tæt på naturen med fokus på samvær og udeliv i Vejle.