Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder fyrtårn for landbrug, innovation og fællesskab

I samarbejde med RUM og VITA Ingeniører har LPH Byg netop vundet totalentreprisekonkurrencen om opførelsen af en ny agroskole for Herningsholm Erhvervsskole- og Gymnasier. Det er første gang i næsten 40 år, at en ny landbrugsskole bliver opført på dansk jord. Skolen bliver et fyrtårn for landbrug, innovation og fællesskab og vil blive opført med et meget lavt CO2-aftryk.

Når landbrugsuddannelserne under Herningsholm Erhvervsskole- og Gymnasier til august 2025 skifter adressen i Hammerum ud med Lillelundvej i Herning bliver det ikke bare i smukke, funktionelle og arealoptimerede rammer opført af LPH Byg, RUM og VITA Ingeniører. Det bliver også i den første nybyggede agroskole i Danmark i næsten 40 år.

Den nye skole bliver en del af et campusområde, hvor Herningsholms øvrige uddannelser ligger som perler på en snor i et stort og inkluderende uddannelsesmiljø, hvor elever og lærlinge kan mødes på tværs af baggrund og uddannelsesretning. RUM bringer stor ekspertise og erfaring fra en lang række andre skolebyggerier ind i projektet og ser frem til gøre det udarbejdede dispositionsforslag fra Sweco bygbart:

– Det er selvfølgelig en ære at være med det hold, der er udpeget til at bygge den første landbrugsskole i Danmark i næsten 40 år. Men derudover er der i projektet sat ambitiøse krav til flere aspekter af bæredygtighed, og vi netop derfor glæder vi os ekstra meget til at kvalificere projektet og bidrage til at indfri ambitionerne, siger projektchef og arkitekt, Jakob Ivan Larsen fra RUM

Fællesskabsorienteret skole med lavere klimaaftryk

Med et areal på 1500 m2 er skolebyggeriet underlagt kravet om et LCA-aftryk på max 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år. Herningsholm Erhvervsskole- og Gymnasier har dog langt højere ambitioner og vil gerne ned på omkring 7 kg CO2-ækvivalenter/m2/år. Det stiller store krav til materialerne til bl.a. konstruktioner og overflader, og skolen vil bl.a. blive opført med synlige limtræskonstruktioner, trækassetter og træfacader.

Også social bæredygtighed vægtes højt i projektet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at skolen ikke kun skal danne ramme om et topmoderne undervisningsmiljø men også være et åbent og fællesskabsunderstøttende samlingssted for det omgivende lokalsamfund:

– Skolen skal også være et ”fleksibelt forsamlingshus”, hvor der, foruden undervisning, også kan foregå andre ting, som fx fællesspisning, foredrag, kurser og foreningsarrangementer for det omkringliggende lokalsamfund, fortæller Jakob Ivan Larsen.

Byggeprojektet er estimeret til 36 millioner kroner. Første spadestik til byggeriet forventes at blive taget i maj 2024.