Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder Generationernes Hus i Aarhus Ø

RUM har vundet totalentreprisekonkurrencen om Generationernes Hus i samarbejde med JFP (totalentreprenør) og rådgiverne KPF Arkitekter, Kragh & Berglund og SWECO. Teamet skal nu videre med projektering og opførelse af det 27.400 m² store projekt på Aarhus Ø, som får havnens nyeste boligprojekter som tætte naboer.

Fire bygherrer i samarbejde om social innovativ satsning

Generationernes Hus bygger på visionen om fællesskaber! Projektet er en social innovativ satsning i et samarbejde mellem tre magistrater i Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra udlandet er der til opgaven udviklet et helt mind-set omkring det at bringe de forskellige generationer sammen i én bygning: 304 almene boliger til både unge, familier, handicappede, ældre og plejeboliger samt en ni-gruppers daginstitution.
”Vores by kommer til at få stor glæde af Generationernes Hus. Det er et visionært projekt! Man skaber rammerne for nye former for fællesskaber. Det bliver et enestående hus [og] en nyskabelse til gavn for kommende beboere, for bydelen og for byen som helhed”, udtalte Keld Albrechtsen ved kåringen på DOKK1 – samme sted, som konkurrencen blev skudt i gang for snart 11 måneder siden.

Det menneskelige perspektiv i fokus

Generationernes Hus er skabt med fokus på det menneskelige perspektiv – i både indhold og form. Det kommer fysisk til udtryk i alle projektets aspekter; fra den overordnede disponering i otte mindre byhuse til de hjemlige rammer, som drager omsorg for den demente borger og til daginstitutionens legelandskab i tre etager, som inviterer til bevægelse, læring og tryghed i børnehøjde.

Mødested for hele byen

Generationernes Hus er samtidigt et åbent byggeri, som giver fra sig til byen og inviterer byens borgere til at benytte de mange fælles faciliteter, som blandt andet omfatter caféer, fitness, legeplads og værksteder.
Det betyder, at hele bydelen får et nyt, fælles mødested – henvendt til alle generationer.

Læs pressemeddelelsen her (pdf)

Læs mere om projektet på her.