Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder generationshus i Holland

For første gang i Holland skal der opføres et integreret børne- og ældrecenter. Sammen med det Hollandske arkitektfirma LIAG architects and engineers skal RUM designe det nye generationshus hvor børn og ældre skal lege, uddanne sig og bo sammen. Projektet vil ligeledes udfylde en vigtig social rolle i landsbysamfundet i byen Noord-Scharwoude med plejeboliger for de ældre beboere og nye faciliteter til de unge.

Lærings- og levefællesskab fra 0 til 103

Det integrerede Børne- og Ældrecenter (IKOC) er et unikt projekt i Holland. Det er første gang at man kombinerer daginstitution, uddannelse og plejeboliger i samme bygning. Visionen er at skabe et åbent lærings- og levefællesskab, hvor alle, fra 0 til 103, deler hverdagen sammen. Kombinationen af pleje og uddannelse giver unikke muligheder for kvalitativ styrkelse af at bo, lege og arbejde sammen for unge og gamle.

”Vi ønsker at understøtte interaktionen mellem generationerne. Vi har fokus på denne sociale kontakt og vi giver plads til uformelle møder. Rummets indretning har stor indflydelse på dets brug og vi ønsker at skabe et projekt uden barrierer mellem generationerne. Designet inviterer dig til at udvide din opfattelse af forholdet mellem unge og gamle”

– udtaler Carina Nørregaard, arkitekt og partner i LIAG architects and engineers

Børn og ældre under ét tag med ‘sharing’ som grundlæggende præmis

Horizon Zorgcentrum, Allente Integral Child Center og Dijk en Waard Kommune er gået sammen om i fællesskab at udvikle et multifunktionelt byggeri, med en bred ambition om børne­pasning, undervisning, pleje og omsorg. IKOC kommer til at bestå af dagtilbud for børn i alderen 0-4 år, grundskole samt 50 plejeboliger til ældre. Et samlet byggeri på i alt 5.500 kvm.

Bygningskonceptet samler de mange funktioner under ét tag og én fælles ramme om nye oplevel­ser mellem børn og ældre. Bygningen fungerer som et åbent lærings- og levemiljø med glidende overgange mellem funktionerne og ‘sharing’ som grundlæggende præmis for fællesskabet. Selvom bygningen fungerer som et samlet hele er byg­ningskroppen delt i mindre enheder som tilpasser sig den menneskelige skala og skaber trygge opholds- og mødesteder.

RUM bidrager med viden om og erfaring med generationsbyggeri

Multigenerations-tendensen er meget ny i Holland og derfor har LIAG architects and engineers vendt blikket mod Danmark for at finde samarbejdspartnere til projektet. RUM er blandt andet arkitekterne bag Generationernes Hus i Aarhus. Generationernes Hus sam­ler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitution i en vision om at skabe ét hus og én daglig ramme for givende samliv mellem gener­ationer og gode relationer mellem mennesker. RUM bidrager på IKOC med viden og erfaring om, hvordan man fremmer interaktion mellem flere målgrupper, og hvordan man skaber en god proces med mange interessenter.

”Det er dejligt at vores viden og erfaringer fra generationsprojekter i Danmark kan eksporteres til andre lande. Hos RUM arbejder vi rigtig meget med ’mixed-use’ og ’sharing’ i vores projekter og det giver en meget bæredygtig udnyttelse af bygningsmassen. Vi kommer også til bordet med et stort fokus på processen. Vi ved at projektets succes afhænger af det gode og tætte samarbejde mellem alle involverede. På den måde skaber vi sammen en indbydende ramme hvor børn og ældre gensidigt bidrager til hinandens trivsel og udvikling.”

– udtaler Claus Jensen, arkitekt og partner i RUM

Læs mere om Børne- og Ældrecenter (IKOC).