Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder konkurrencen om Broskolen og Musikskolen i Årslev på Fyn

Ud af fem prækvalificerede tilbudsgivere blev det RUM, der løb med titlen som totalrådgiver på modernisering og udbygning af Broskolen for Faaborg-Midtfyn Kommune. Udvidelsen omfatter bl.a. en ny musikskole, der også skal fungere som kulturhus. Projektet har stort fokus på bæredygtighed, og de nye bygninger skal certificeres til DGNB Guld og opfylde DGNB hjerte. Vinderteamet består desuden af MOE og URBANLab Nordic.

Modernisering forbedrer mulighederne for leg og læring

Broskolens eksisterende faciliteter moderniseres og omdannes, så bygningsmæssige- og funktionsmæssige ændringer bl.a. afhjælper udfordringerne med klasserummenes størrelser fra 51-58 m². Nye zoner skal understøtte elevernes gruppe- og projektarbejde samt give mulighed for ophold og socialisering. Der etableres desuden attraktive udearealer samt en god og logisk wayfinding.

Bæredygtigt byggeri giver værdi til byen

Skolen udvides med to selvstændige bygninger: en bygning med klasserum, fællesareal, billedkunst og håndværk & design samt et hus til musikskole, der skal være et kulturelt omdrejningspunkt for lokalområdet.

Årslev by er stærkt funderet i tanken om cirkularitet og bæredygtighed i bred forstand, og bæredygtighed skal derfor integreres i projektet som et værdiskabende element for både skolens brugere og for byen.

Fortrinlig procesbeskrivelse og forståelse for DGNB

Faaborg-Midtfyn Kommune giver vinderteamet skalaens næsthøjeste karakter for en fortrinlig opfyldelse af underkriteriet Proces – ikke mindst fokuset på DGNB:

”Teamet beskriver på fortrinlig vis fokusering på DGNB igennem hele processen. Ligeledes er der et fokus på samspillet med områdecertificeringen. Det er tydeligt, at teamet har stor viden om den aktuelle lovgivning mht. DGNB Hjerte samt i forhold til efterlevelse af samme,” står der bl.a. i evalueringsnotatet.

Også teamets håndtering af brugerprocessen får flotte ord med på vejen:

”Teamet viser fortrinlig forståelse for den forestående proces igennem alle faser. De tager håndfast udgangspunkt i udbudsmaterialets krav og specifikke anvisninger, og der bygges på fornemste vis herpå med diverse møder i udførelsesfasen omkring drift.”

Godt forankret fundament

Projektet tager udgangspunkt i et pædagogisk byggeprogram og skitseforslag, udarbejdet på baggrund af afholdte workshops med bygherre, brugere og naboer. Der er således skabt et optimalt grundlag for den videre proces.

RUM, MOE og URBANLab Nordic har taget bolden op, og i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og med Broskolens og musikskolens brugere glæder vi os til at transformere skitseprojektet og skabe nye spændende rammer for skolens elever, medarbejdere og borgere i Årslev.

Håndværkerudgifterne er budgetteret til 39,5 mio kr., og byggeriet forventes klar til ibrugtagning i december 2024.

Foto: Frederiksberg Skole i Sorø