Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder konkurrencen om Circle House

I Lisbjerg nord for Aarhus opfører Lejerbo 60 boliger, der som det første almene boligprojekt i verden bygges efter principperne for cirkulær økonomi. Formålet med projektet Circle House er at skabe innovative boliger, der baner vejen for fremtidens bæredygtige og genanvendelige byggeri. Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco er netop kåret som vinder af totalentreprisekonkurrencen.

Verdens første almene boliger bygget efter cirkulære principper

Circle House er verdens første almene boliger bygget efter principperne for cirkulær økonomi. Det betyder blandt andet, at byggeriets elementer skal kunne skilles ad og genbruges. Målet er, at 90 % af materialerne kan genanvendes til fremtidigt byggeri uden at tabe nævneværdig værdi.

Circle House består af to punkthuse i fem etager, et etagehus i tre etager og fire rækkehuse i to og tre etager. Formålet er – ud over at skabe attraktive almene boliger – et skalerbart fyrtårnsbyggeri, der skal udvikle og udbrede ny viden og erfaringer med cirkulært byggeri. Viden, der efterspørges i alle led af byggebranchen.

Fra demonstrationsprojekt til realisering

Udviklingen af Circle House-projektet er støttet af Realdania og Miljøstyrelsen og har involveret over 60 virksomheder fra hele byggeriets værdikæde med Lejerbo, GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut i front. Skitserne til Circle House er tegnet i et samarbejde mellem 3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten.

Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco har videreudviklet projektet og byggeriets endelige udformning, og teamet er netop kåret som vinder af totalentreprisekonkurrencen.

”Circle House er et banebrydende og ambitiøst projekt, som vi er utroligt glade for og stolte af at være en del af. Det er en enestående mulighed for at være med til at bane vejen for mere cirkulært byggeri. I vores tilbud har vi arbejdet dedikeret med at skabe innovative løsninger, der matcher projektgrundlaget og opfylder bygherres visioner. Nu glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde i realiseringen af byggeriet,” siger Torben Bloch Nielsen, adm. direktør hos Torntoft & Mortensen.

Udviklingsarbejde forud for udbuddet i totalentreprise har blandt andet har indbefattet udarbejdelse af det første cirkulære udbudsmateriale, udarbejdelse og definitionen af nye standarder. Hertil er der udarbejdet den første lokalplan, der stiller krav om design for adskillelse, anvendelse af materialepas, ligesom der er blevet opført et demonstrationsprojekt, der tester de bagvedliggende tanker og materialer i praksis gennem et fysisk demonstrationsprojekt.

Innovative løsninger hos vinderteamet

Circle House bygger på konceptet design for adskillelse, dvs. at bygningens dele kan skilles ad og genbruges. Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco har i deres tilgang til projektet bl.a. præsenteret innovative forslag, der ifølge bedømmelsesudvalget tilfører ekstra værdi til projektet.

Teamet har eksempelvis udfordret det konstruktive system ved at introducere en betonramme, der reducerer brugen af beton til et minimum og derved forbedrer byggeriets CO2-aftryk samt sikrer en nem genbygning og lang levetid. Af bedømmelsesrapporten fremgår det også, at projektløsningen tilfører et interessant perspektiv i forhold til øget viden om forskellige konstruktionsdetaljer – og dermed øget praktisk viden og erfaring om design for adskillelse.

Helhedsorienteret tilgang

Teamets bredspektrede strategi for bæredygtighed omfatter ikke kun tekniske og økonomiske, men også sociale aspekter. Forslaget indeholder bl.a en beboerinddragende proces, der skal sikre forståelsen, brugen og ikke mindst værdien af en almen Circle-House-bolig.

”I vores design for adskillelse har vi lagt stor vægt på at skabe attraktive almene boliger med fleksible indretningsmuligheder, der appellerer til en bred målgruppe. I valget af bæredygtige materialer og cirkulære løsninger har vi også haft fokus på det æstetiske udtryk. Konstruktioner, samlinger og installationer er synlige, og sammen med materialer som facadeplader, træ og aluminium giver det byggeriet et enkelt og ærligt arkitektonisk udtryk. Beboerne vil forhåbentligt opleve, at det har en helt særlig værdi at bo i Circle House,” lyder det fra sagsarkitekt Klaus Jepsen, RUM.

Boligerne skal efter planen stå klar til beboere i foråret 2023.

Læs mere om projektet her.