Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder konkurrencen om Lyshøjskolen i Kolding

Kolding Kommune har nu fundet det totalentrepriseteam, der skal stå for udvidelsen af Koldings største skole, Lyshøjskolen. Ommen, RUM og ISC Rådgivende ingeniører vinder med et projekt, der har fokus på ”den lille skole i den store” og skaber funktionelle og inspirerende rammer for leg og læring, varierede miljøer og plads til udfoldelse. Et nyt samlende læringstorv bliver skolens pulserende hjerte.

Koldings største skole bliver endnu større

Lyshøjskolen, der med sine 1077 elever er Koldings største skole, har gennem de senere år oplevet støt stigende elevtilgang. Skolen er fordelt på to adresser. Lyshøj Syd på Lyshøj Allé rummer indskoling og mellemtrin i den oprindelige skole fra 1969. I Lyshøj Nord på Agerøvej har udskolingen til huse i en skole fra 2006. Lyshøjskolen har ikke længere kapacitet til de mange elever, og der er behov for nye undervisningsfaciliteter og varierede læringsmiljøer.

Med en anlægsssum på 27,5 mio. kr. skal Lyshøjskolen nu moderniseres og udvides fra fire til fem spor på alle klassetrin. Udvidelsen omfatter ombygning og en mindre tilbygning på Lyshøj Syd samt en ny tilbygning på Lyshøj Nord.

Hos Kolding Kommune glæder man sig over, at udvidelsen af Lyshøjskolen nu er et skridt nærmere realisering.

”Vi har en målsætning om, at Lyshøjskolen fortsat skal være en god skole for alle og med plads til alle, og hvor elever og ansatte har optimale rammer for læring, leg og fællesskaber – inde og ude. Det får vi nu med vinderforslaget fra Ommen, RUM og ISC, der bl.a. indeholder et nyt samlende læringstorv, der som skolens hjerterum vil pulsere af liv – også uden for skoletiden, hvor byens borgere kan benytte de nye faciliteter. Det bliver rigtigt godt!” lyder det fra Kenneth Juhl Rammekjær, projektleder hos Kolding Kommune.

Det tværfaglige totalentrepriseteam har stor erfaring med udvikling og realisering af motiverende og multifunktionelle læringsmiljøer og ser nu frem til at bringe projektet i mål:

”Vi er meget glade for, at et enigt bedømmelsesudvalg har tildelt os opgaven. Nu glæder vi os til at realisere projektet, så Kolding Kommune og Lyshøjskolens elever og ansatte kan få de rammer, de drømmer om,” lyder det fra Søren Dam Wittorff, afdelingschef hos Ommen.

Arkitektonisk harmoni og funktionelt flow

Teamets forslag vinder på Arkitektur og Funktion, der får højeste point blandt de i alt tre konkurrenceforslag.

”Det er en spændende udfordring at skabe funktionelle og inspirerende rammer for leg og læring. Ikke mindst når det handler om til- og ombygning af eksisterende skolebygninger med historie og en stærk kultur”, siger Karin Elbek, partner i RUM. ”I vores forslag har vi arbejdet med ’skoler i skolen’ og med at skabe en tydelig afdelingsstruktur, varierede læringsmiljøer, lokale fællesskaber, et grønt hjerte og samhørighed i det store fællesskab. Overskuelige adgangsforhold og et enkelt flow kobler gammelt og nyt sammen til en helhed.”

I Lyshøj Syd bindes afdelingerne sammen af et nyt læringsfællesskab/PLC med bl.a. læringstorv, faglige værksteder, varierede miljøer, Makerspace og rum til uformelt samvær. Læringstorvet bliver skolens centrale samlingspunkt, og arkitekturen og funktionaliteten er ifølge bedømmelsesudvalget løst yderst tilfredsstillende med en række nye aktive læringsarealer inde og ude.

”Lyshøj Syd er arkitektonisk især vellykket ifm. disponeringen omkring Læringsfællesskabet/PLC, som i høj grad bliver skolens naturlige midtpunkt og samlingssted med meget fine rumlige kvaliteter og gode dagslysforhold,” står der bl.a. er i evalueringsrapporten.

Også vinderprojektets tilbygning i Lyshøj Nord betegnes som funktionelt og arkitektonisk vellykket. Tilbygningen rummer bl.a. et fællesrum i to etager, en stor fortælletrappe, personale- og mødelokale, Makerspace, faglokaler samt et overdækket udeværksted, gårdrum og læringslandskab.

”Den faste solafskærmning mod syd og de træbeklædte facader er som på den eksisterende bygning, hvorved der skabes en fin samhørighed og god harmoni i det samlede bygningskompleks. Tilbygningen har fine rumlige kvaliteter og det højloftede fællesrum, med meget store vinduespartier, er storslået og indbydende,” lyder det i bedømmelsesrapporten.

Projektet omfatter ca. 2.300 m² ombygninger og ca. 875 m² tilbygninger samt udearealer. Efter planen tages første spadestik til februar 2022, og de nye rammer forventes klar til indvielse i april 2023.