Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder konkurrencen om modernisering af Abildgårdskolen i Vollsmose

Som led i forsøget på at forbedre integrationen og imødegå det faldende børnetal i Vollsmose har Odense Byråd besluttet at sammenlægge to skoler i bydelen. Eleverne fra H. C. Andersen Skolen flytter til Abildgårdskolen, så de i alt 750 elever samles på én adresse til august 2021. RUM har sammen med MOE som underrådgiver vundet totalrådgivningskonkurrencen om modernisering af Abildgårdskolen.

Attraktive, fleksible og tidssvarende rammer

Abildgårdskolen er opført i 1974 og har inden sammenlægningen behov for tidssvarende og attraktive rammer for liv, leg og læring – inde og ude. I alt skal 7000 m² bygninger moderniseres, og også skolens udearealer og legeplads opgraderes.

Moderniseringen omfatter 36 klasselokaler med fælles læringsarealer, grupperum, gymnastiksale, hjemkundskab, SFO og toiletter – herunder ny indretning, akustiklofter, belysning, elinstallationer, ventilation, sanitet og gulvbelægning. Desuden skal der ske opretning i form af bl.a. udskiftning af facadepartier, tagrenovering, efterisolering og udskiftning af ovenlys, renovering af svalegang og udskiftning af CTS-anlæg.

Skolens brugere inddrages i helhedsplan

Første fase i projektet bliver at foretage en registrering af de eksisterende forhold og i tæt samarbejde med bygherre udarbejde en helhedsplan for, hvordan skolens lokaler benyttes bedst muligt. Her spiller brugerinddragelse en vigtig rolle.

Det er helt afgørende for et positivt projektforløb, at Abildgårdskolens brugere og forskellige interessenter høres og inddrages helt fra starten. Vi medtager brugernes pædagogiske visioner og ønsker i helhedsplanen og omsætter dem til funktionelle planer og et optimalt fysisk læringsmiljø. På den måde skaber vi fundamentet for et godt forankret projekt og et vellykket resultat, siger partner Karin Elbek fra RUM.

Vi glæder os til i samarbejde med MOE at skabe moderne og fremtidssikrede rammer for de nuværende og kommende elever og medarbejdere på Abildgårdskolen.

Læs mere om projektet her.