Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder konkurrencen om Ny Hyllehøj daginstitution i Middelfart

RUM og Oluf Jørgensen har vundet Middelfart Kommunes udbud af totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen. Ambitionen er, at Ny Hyllehøj bliver en attraktiv og bæredygtig daginstitution, der kan inspirere både i og udenfor kommunegrænsen – også i fremtiden.

Fra Middelfartbarn til Verdensborger

Ny Hyllehøj får plads til 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Projektet bygger på et inspirerende visions- og idéoplæg, som er blevet til på baggrund af en række workshops og dialoger med en bred vifte af aktører, bl.a. repræsentanter fra Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, flere forvaltninger, ledere, medarbejdere og forældre fra dagtilbud i kommunen og Hyllehøjskolen. Desuden er den nyeste forskning inden for institutionsbyggeri, pædagogik og didaktik inddraget i arbejdet. Væsentlige temaer i udviklingen af den nye daginstitution er: Verdensborger, Bæredygtighed, Bevægelse, Attraktiv.

Middelfart Kommunens målsætning er, at den nye daginstitution i pædagogik og arkitektur skal være med til at danne og uddanne børn til livsduelige verdensborgere og dermed synliggøre visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” på dagtilbudsområdet.

Centrale designparametre

Udformningen af Ny Hyllehøj daginstitution tager udgangspunkt i fire væsentlige designparametre: Fællesskaber på tværs, der bl.a. indebærer at skabe muligheder og rum, der kan styrke samarbejdet med den nærtliggende Hyllehøjskolen, Tryg ankomst, Didaktiserede uderum og Rum i terræn, hvor der i indretningen og disponeringen skal tages højde for det skrånende terræn, der rummer mange kvaliteter for leg og læring.

Ambitiøst mål om bæredygtighed

Middelfart Kommune er en klimakommune, der har en målsætning om at arbejde ambitiøst med bæredygtighed. Ny Hyllehøj indgår som en af Realdanias cases i afprøvning af den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der medtager livscyklusvurderinger af den samlede bygning, skærpede krav til dokumentation af miljøpåvirkning fra byggepladser og håndtering af uønskede stoffer på EU’s kandidatliste. Bæredygtighed vægtes således højt, hvilket også skal afspejle sig i materialevalget.

Vi glæder os til at opfylde kommunens visioner og skabe de bedste rammer og betingelser for, at daginstitutionens børn kan udvikle deres kompetencer og færdigheder i et legende læringsmiljø, og at medarbejderne har optimale arbejdsbetingelser. Vi ser frem til samarbejdet med Middelfart Kommune, med den tilknyttede bæredygtighedskonsulent Hanne Tine Ring Hansen og ikke mindst med Ny Hyllehøjs fremtidige brugere.

Ny Hyllehøj daginstitution forventes at stå klar til indflytning i febuar 2023.

Foto: Daginstituion Engesvang