Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder konkurrencen om Solbjergskolen

Aarhus Kommune har valgt RUM som totalrådgiver i forbindelse med udbygning og modernisering af Solbjergskolen. Visionen er et åbent lærings- og medborgercenter for elever, medarbejdere og borgere. Konkurrencen er vundet i team med Autens, EKJ Rådgivende Ingeniører og LYTT Architecture.

Byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter

Solbjergskolen, der blev opført i 1965 i Solbjerg sydvest for Aarhus, står overfor en stigende elevtilgang. Aarhus Kommune har derfor besluttet at fremtidssikre, modernisere og udbygge skolen, så kapaciteten øges fra 3 til 4 spor med i alt 40 klasser. Skolen huser også lokalbibliotek, egnsarkiv, fritidsklub, ungdomsskole, ungdomsklub, idrætsforeninger og er nabo til byens sportshal og svømmehal. Målet for projektet er, at Solbjergskolen bliver byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter.

Multibrugerhus med omfattende brugerinddragelse

I 2020 blev der udarbejdet en helhedsplan for udbygningen med fokus på arealoptimering og lokalefællesskab mellem skolens forskellige brugergrupper. Inddragelse af medarbejdere, elever og brugere – med fokus på læringsmiljøer, pædagogisk praksis, fællesskaber, kulturer, samarbejde, flow og koordinering – er derfor et væsentligt omdrejningspunkt gennem hele projektet. Det samme er RULL (Rum til Leg og Læring)-programmets principper for arealtildeling samt Aarhus Kommunes indeklimastrategi.

Teamets tilbud vinder på Organisation og faglige kompetencer samt Opgaveforståelse, der begge tildeles højeste karakter for bedst mulige opfyldelse af kriteriet. I bedømmelsesrapporten vægtes det bl.a. positivt, at ”tilbudsgiver gennem konkrete metoder og eksempler yderst tilfredsstillende imødekommer, kvalificerer og optimerer bygherres forventninger til brugerinddragelsen og viser overblik og forståelse for brugerinddragelsen. Tilbudsgiver redegør herunder yderst positivt for inddragelse af samtlige brugere med et stort fokus på samskabelse.”

En af RUMs kernekompetencer er at optimere arealer i læringsbyggerier og flerbrugerhuse med udgangspunkt i inddragelsesprocesser og bygherres og brugernes ønsker og visioner.

”I mange af vores skoleprojekter møder vi ofte den udfordring, at der er behov for at udvide de eksisterende rammer til flere formål og flere brugere, men begrænsede muligheder samt behov for arealoptimering. Det fordrer, at vi har fokus på kloge kvadratmeter og sammen med brugerne gentænker samspillet mellem undervisningspraksis og brugen af lokaler. En meningsfuld inddragelsesproces er fundamentet for at skabe nye fleksible indretningsmuligheder, flows og fælles rammer, der understøtter samarbejde og samskabelse”, siger Karin Elbek, partner i RUM og understreger:

”I teamet glæder vi os til at sætte alle vores kompetencer i spil i forbindelse med moderniseringen og udvidelsen af Solbjergskolen. I tæt samarbejde med bygherres organisation og skolens brugere vil vi kvalificere og bearbejde helhedsplanen og realisere visionen om Solbjergskolen som byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter – til glæde og gavn for elever, medarbejdere og borgere.”

Sikker udvidelse af skole i drift

Konkret omfatter projektet en etapevis udvidelse af skolen med 10 fælleslokaler, fire nye faglokaler, ombygning af eksisterende arealer til Håndværk og Design, supplerende areal og modernisering af garderober og toiletter, modernisering og indeklimarenovering af eksisterende lokaler samt medarbejderfaciliteter og forberedelsespladser. For at optimere skolens arealer skal der bl.a. etableres et samlet ungemiljø for fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole samt et nyt kombi-bibliotek for Pædagogisk læringscenter, Solbjerg Bibliotek og Solbjerg Egnsarkiv.

Byggeriet skal gennemføres, mens skolen er i drift, hvilket stiller høje krav til sikkerheden. Ifølge bedømmelsesrapporten løser RUMs team dette på yderst tilfredsstillende måde ved at skabe interaktion mellem undervisningen og renoveringen og gøre byggepladsen til et pædagogisk aktiv samtidigt med, at skole og byggeplads holdes sikkert adskilt. Det fremhæves bl.a., at ”tilbudsgiver gennem konkrete tiltag i meget høj grad formår at vende planlægningen, projekteringen og udførelsen fra ‘en forstyrrelse’ til noget værdiskabende ved integration mellem undervisningen og projektet og mellem børn, lærere, projekterende og håndværkere.”

Projektet har et budget på ca. 80,7 mio. kr., og Solbjergskolens nye rammer forventes at kunne tages i brug til skoleåret 2023/24.