Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder konkurrencen om Stestrup Skole og børnehus

RUM har vundet konkurrencen om totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Stestrup Skole i Holbæk. Projektet omfatter etablering af et samlet hus for skole, SFO og dagtilbud.

Nyt omdrejningspunkt i lokalsamfundet

Stestrup Skole og børnehus skal danne ny fælles rammer for vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn og ansatte. Det sker gennem ombygning og renovering af den eksisterende skole fra 1955, etablering af nye udearealer og ny tilbygning til liggehal samt nedrivning af det fraflyttede børnehus. Med samlingen af dagtilbud og skole skabes moderniserede fysiske læringsmiljøer og nye muligheder for samarbejde og synergier på tværs.

Skolens faciliteter skal også kunne anvendes af fritidsbrugere og foreninger efter skolens åbningstid, og ønsket er, at Stestrup Skole og børnehus bliver et samlende omdrejningspunkt i lokalområdet. Projektet er udbudt med høje ambitioner for bæredygtighed og genanvendelse samt krav om DGNB Guld.

Stærkt team med DGNB-kompetencer i top

RUM har stor erfaring med at transformere eksisterende skolebyggerier til moderne, bæredygtige læringsmiljøer, der samler funktioner og optimerer rammerne for leg og læring. Teamets tilbud til Stestrup Skole og børnehus får således flotte ord i bedømmelsesrapporten:

”Det vurderes, at totalrådgiverteamet har en sammensætning, så det sikres, at alle opgaver kan udføres kompetent. Det vurderes, at alle nøglepersoner har de fornødne kompetencer og relevante kvalifikationer.” Dette gælder ikke mindst RUMs tilbudte kompetencer inden for bæredygtighed, der scorer 7,7 ud af de maksimale 8 point og ”vurderes til at være fortrinlige til håndtering af sagens DGNB-ydelser.”

Bredt forankret brugerproces

Udgangspunktet for projektet er en brugerproces med repræsentanter for medarbejdere, ledere, dagtilbudsbestyrelser, skolebestyrelser og lokalområdet. Også i det videre forløb inddrages brugerne i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget og de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

Vi ser frem til samarbejdet med Holbæk Kommune og glæder os til at skabe optimale rammer for børn og ansatte på Stestrup Skole og børnehus.

Foto: Frederiksberg Skole, Sorø