Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder multifunktionelt specialtilbud i Aarhus

RUM har i team med MOE, Rie Ollendorff og By+Land vundet totalrådgiverudbuddet, der omfatter etableringen af et multifunktionelt specialtilbud. Aarhus Kommune etablerer et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, samles under ét tag, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen.

Specialtilbud skal være et foregangseksempel på området
Ambitionsniveauet for projektet er højt og stiler mod at løfte barren fra at være en tilgængelig bygning, til at skabe et attraktivt og levende hus, der skaber de bedste rammer ude og inde til liv, leg og læring for børn med særlige behov. Projektet bliver unikt i Aarhus og stiler mod at være et foregangseksempel på området.

Læs mere om projektet.

Aarhus Kommune har valgt et team med stor erfaring
Aarhus Kommune har udpeget RUM som totalrådgiver blandt andet på baggrund af teamets forståelse for målgrupperne og det fysiske rum, samt en stærk organisation og faglige kompetencer. RUM danner til opgaven team med MOE, Rie Ollendorff og By+Land. Teamet har desuden allieret sig med Ergoterapeut Ulla Sparholt, som bidrager i teamet med en særlig viden om målgrupperne.

Teamet skal nu facilitere en proces for arbejdsgrupper, skolebestyrelse, samarbejdsudvalg og styregruppe der munder ud i et velfunderet byggeprogram og projektforslag, der bedst muligt imødekommer målgruppernes differentierede be­hov. Opgaven projekteres til udbud i hovedentreprise og forventes ibrugtaget primo 2022.

RUM har solid erfaring fra specialskoleområdet med realiserede projekter på Vester Mariendal Skole i Aalborg, Fjordskolen i Aabenraa og flere specialskoleafdelinger i Jægerspris

Foto: Ovenstående foto er fra Fjordskolen i Aabenraa som netop er blevet taget i brug. RUM har været totalrådgiver på det komplekse renoveringsprojekt, som samler fire specialskoleafdelinger i den tidligere folkeskole i Kruså.