Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder ny daginstitution i Engesvang

RUM har, i totalentrepriseteam med STB Byg og EKJ, vundet konkurrencen om en ny visionær daginstitution i Engesvang for Ikast-Brande Kommune.

Vi har ønsket at skabe en daginstitution, som sikrer både trygge og sti­mulerende rammer for det enkelte barns trivsel og udvikling, tilbyder et attraktivt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne samt bliver et indbydende og overskueligt sted for forældre at færdes.

Vores forslag til konkurrencen om den nye visionære daginstitution fik mange rosende ord med på vejen i bedømmelsesrapporten fra Ikast-Brande Kommune:

”Forslaget besidder en tydelighed, som på forbilledlig vis løfter byggeprogrammets samlede fortælling og illustrerer brugernes ønsker på en indlevet og særdeles overbevisende måde. Der er plads og fleksibilitet til at rumme daginstitutionens struktur her og nu, samt mulighed for at udvikle og ændre pædagogiske strategier over tid. Forslaget er overbevisende og hviler tydeligt på stor erfaring med leg og læringsområdet.”

Den nye daginstitution skal bidrage til, at Engesvang fortsat er et attraktivt valg for bosætning af børnefamilier. Daginstitutionen bygges til at kunne rumme 130 børnehavebørn, 20 vuggestuebørn samt heldagslegestue til 20 børn.

Vi har gennem hele designprocessen haft et mål om at skabe en smuk stedbunden arkitektur baseret på en bæredygtig strategi for en sund energiprofil, minimal drift og fleksible miljøer til at lege, lære og være sammen.

Se flere billeder og læs mere om ny daginstitution i Engesvang.

Teamet, som består af STB Byg, RUM og EKJ Rådgivende Ingeniører, tager inden længe hul på den næste projektfase, hvor byggeriet skal projekteres i nært samarbejde med bygherre og brugere bag den nye daginstitution.

Byggeriet forventes at stå færdigt sommeren 2019.

Læs pressemeddelelse.