Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder ny rammeaftale

RUM har netop underskrevet kontrakt med Boligkontoret Århus om en fireårig rammeaftale på bygherrerådgivning. Boligorganisationen barsler med en række renoveringsopgaver, helhedsplaner og opførelse af fælleshuse. Den fireårige rammeaftale på bygherrerådgivning har en anslået værdi på 12 mio. kr. ekskl. moms.

RUM står i team med OJ Rådgivende Ingeniører nummer et på ranglisten over de fem ansøgere, som Boligkontoret Århus har tildelt en rammeaftale på bygherrerådgivning for perioden 2023-2027.  Rådgiverne er blevet valgt og ranglistet på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

I bedømmelsen af kvalitet har man især vægtet beskrivelsen af faglige kvalifikationer og erfaring samt beskrivelse af kvalitetsstyring. Derudover er der også blevet lagt særlig vægt på at udvælge rådgivere, som har kompetencer inden for DGNB-certificering og bæredygtigt byggeri.

Topscorer på faglighed og erfaring

Boligkontoret Århus administrerer 5.730 boliger og 133 institutions- og erhvervslejemålsenheder fordelt på 73 afdelinger. Bygningstyperne, der er opført fra midten af 1940´erne og frem til i dag, spænder bredt fra etagebyggeri over tæt-lavbebyggelse til enkeltbeliggende parcelhuse.

I 2023-2027 har den aarhusianske boligorganisation planer om at gennemføre en række mindre renoveringsopgaver, to-tre gennemgribende helhedsplaner/ klimaskærmsrenoveringer for afdelinger med hver 200– 400 boliger og opførelse af et-to fælleshuse.

Gennemførelse af forskellige opgaver og processer kræver en bygherrerådgiver, der, med sikker hånd og et team med en bred pallette af faglige kvalifikationer og erfaring, kan bistå bygherre i samarbejdet med fx tekniske rådgivere og entreprenør. På netop dette parameter blev RUM udpeget som topscorer blandt de fem udvalgte ansøgere.

Boliger som et kerneområde

Og det er ikke uden grund. For udviklingen af attraktive, sunde og velfungerende boliger har i mange år været et af RUMs kerneområder. Det store engagement i segmentet har ikke alene ført til en lang række af veludførte referenceprojekter, men har også betydet store investeringer i viden og kompetencer. Derfor kan RUM i dag også tilbyde ydelser, der spænder bredt fra udvikling af helhedsplaner, renovering af almene boliger, transformation og restaurering af bevaringsværdige boliger til lejlighedsvurderinger, tilstandsvurderinger af andelsboliger, udvikling af innovative bofællesskaber samt nye almene og private boligafdelinger.

RUM har foruden Boligkontoret Århus pt. også rammeaftaler med FællesBo i Herning, AlmenBo Aarhus, ALBOA, Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, Århus Omegn og Boligkontoret Danmark.

Se eksempler på RUMs boligprojekter her.

Foto: Karrehuset i Horsens