Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme i Odense

RUM har sammen med Dansk Boligbyg, Green Sustainable Landscape og Henry Jensen Rådgivende Ingeniører vundet konkurrencen om opførelse af et bo- og dagtilbud til borgere med autisme i Odense Kommune. Med udgangspunkt i helende arkitektur er bebyggelsen udformet som en lille landsby, der giver ro og tryghed for beboerne.

Helende arkitektur

Designet af bo- og dagtilbuddet tager udgangspunkt i teorien om helende arkitektur med mennesket i centrum.

”Odense Kommunes visioner og målsætninger for det nye bo- og dagtilbud til borgere med autisme har sammen med stedets landskabelige kvaliteter givet os et solidt og meget inspirerende afsæt for designprocessen”, fortæller Jacob Ulvsrod Sørensen, kreativ leder hos RUM.

”Ud fra vores viden og erfaringer med helende arkitektur har vi i teamet hele tiden haft målgruppen for øje og sat fokus på ro og tryghed i flest mulige dimensioner – lige fra den store skala, byggeriets disponering og udearealer til indretning og valg af materialer.”

Landsbystemning med ro og tryghed

En vigtig målsætning for vinderteamet har været at nedbryde billedet af en institution og skabe en harmonisk og tryg bebyggelse. Inspirationen er hentet i det omgivende landskab, lokalområdets bygninger og kulturhistorie – og den traditionelle landsby med dets fællesskab og bygninger til bestemte formål. Bo- og dagtilbuddet er derfor disponeret som en lille landsby med fem bygninger, der har hver sin funktion og udtryk.

Landbyen består af en trelænget gård med et skærmet og ikke-skærmet dagtilbud, administration og produktionskøkken, desuden to bygninger med skærmede botilbud med i alt 12 boliger samt fælles- og servicefunktioner og endelig to bygninger, der indeholder ikke-skærmede botilbud med i alt 23 boliger samt fælles- og servicefunktioner. Mellem husene er stimulerende, grønne uderum og en gårdsplads. Den klare og overskuelige opdeling skaber ro og tryghed for borgere og personale.

Arkitektonisk understreges landsbyudtrykket af gårdmotiver som gavlhuse med klassisk sadeltag kombineret med mere moderne fladtagshuse. Højdeforskellen og de mange facadeforskydninger bidrager til, at skalaen holdes nede, og at bygningsvolumenerne fremstår spændende og foranderlige.

Varieret bebyggelse med fine ydre proportioner

Landsbymotivet og bygningernes arkitektur og samspil med omgivelserne vurderes meget positivt af Odense Kommune:

”Bebyggelsen er varieret og har god relation til det lokale område, herunder bedømmes det specielt positivt, at dagtilbuddet er disponeret som en trelænget gård med fine ydre proportioner. Udenomsarealerne vurderes som veldisponerede, overskuelige og velindrettede og med skærmede pladser,” står der bl.a. i tildelingsskrivelsen.

Udbuddet er gennemført som en omvendt licitation, hvor der blev konkurreret på parametrene Kvalitet, Design og Organisation inden for den afsatte økonomiske ramme på 70 mio. kr.

Harmonisk arkitektur og sanselige uderum

Det nye bo- og dagtilbud har en harmonisk arkitektur med en rolig æstetik, integreret wayfinding og sanselige materialer i afdæmpede farver. Både inde og ude er der skabt klare og entydige ruter og varierede rum.

Et vigtigt element i projektet er landskabet og uderummene.

”Vi har lagt vægt på at skabe uderum, der giver mange muligheder for forskelligartede sanseoplevelser og aktiviteter – fra afgrænsede og sansereducerende arealer med plads til ro og fordybelse til de mere aktive og komplekse med plads til tempo og socialt samvær. Rummene understøttes af beplantningens udtryk, hvor der både findes arealer med vild natur og arealer med tæmmet kultiveret beplantning”, fortæller Hege Bjordal Havnes, indehaver af Green Sustainable Landscape.

Udearealerne byder på opholdspladser, træningsarealer, boldbane, hængekøjer, gynger, shelterplads, nyttehave mm. Arealerne bindes sammen af en slynget cykel- og gangsti, som sikrer gode forbindelser rundt i hele området.

Byggeriet skal som minimum certificeres til DGNB Sølv, og der lægges vægt på at skabe et bæredygtigt bo- og dagtilbud med sunde bygninger, et godt indeklima, et lavt energiforbrug og holdbare materialer.

Projektet forventes klar til indflytning i sommeren 2023.