Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder opgave om parkeringsanlæg på Frederiksberg

RUM har, i samarbejde med CASA A/S, Apcoa og Rambøll, vundet den prestigefyldte opgave vedr. nye parkeringsanlæg i OPS for Frederiksberg Kommune, der vil tranformere en række centrale områder af Frederiksberg centrum.

Opgaven indeholder opførelse af parkeringskælder med 200 p-pladser og offentlige arealer ved Langelandsplads samt option på to andre anlæg; byplads og parkeringskælder til 200 biler ved Forum samt plads og kælder ved Frederiksberg rådhus til 400 biler.

Parkeringskælder frem i lyset – lyset frem i parkeringskælderen

I projektet ved Langelandsplads har vi fokuseret meget på sammenkoblingen mellem p-kælder og kvarterspladsen ovenpå, både visuelt og fysisk. Vi har derfor ikke forsøgt at gemme kælderanlægget, men i stedet udnyttet trappetårne, ovenlys og rampe aktivt i byrumsdesignet.

Om dagen trækker store lanterner, indeholdende trapperum og elevatorer, dagslys ned i huset, ligesom en række ovenlys gør det. Om aftenen vil kunstlys oplyse de selvsamme lanterner og ovenlys, således at pladsen virker imødekommende og attraktiv.

Det har vi gjort med ønsket om at skabe tryghed både i selve p-huset og på pladsen, hvorfor belysning og wayfinding har fået stor opmærksomhed.

Vand og grønne planter som en aktiv del af byrummet

Langelandsplads er i dag karakteriseret ved et stort soppebassin til områdets børn. I vores projekt indarbejder vi vand som en mere aktiv del af byrumsinventaret. En række vanddysser vil med varierende højde og vandtryk skabe et dynamisk legelandskab af pjaskende vand.

Vi skaber desuden et grønt og frodigt byrum – dels ved at bevare en række eksisterende træer, dels ved at ’begrønne’ forskellige zoner på pladsen. Blandt andet vil et rundt boldbur samt rampeanlægget fremstå omkranset af klatreplanter, som skifter karakter i forhold til årstid.

Sidst, men ikke mindst, vil en stor og organisk træfigur skabe et helt nyt legelandskab, med amfitrapper, sandkasse mv.

I projektet er der endvidere stor fokus på bæredygtighed i både valg af materialer, energioptimering, belysning mv. Der vil derfor også blive indarbejdet solceller som en integreret del af lanternerne.