Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder rammeaftale for Boligkontoret Århus

Boligkontoret Århus har valgt RUM som arkitektrådgiver på en 4-årige rammeaftale for april 2019 – marts 2023. Ud af 15 ansøgere er RUM blandt de fire arkitektfirmaer som er blevet tildelt rammeaftalen.

RUM har vundet rammeaftalen på baggrund af pris, beskrivelse af faglige kvalifikationer og erfaringer samt beskrivelse af kvalitetsstyring. Boligkontoret Århus har lagt særlig vægt på at udvælge rådgivere som udviser kompetencer vedrørende DGNB og bæredygtigt byggeri.

”Bæredygtighed har altid været en grundsten i vores arbejdsprocesser, som er udviklet med det klare formål at skabe mest mulig værdi for vores kunder. Vores rådgivning er kendeteg­net ved dialog, fagligt fokus og involverende processer, som vi ved er nødvendige ingredienser for at tilvejebringe en optimal bæredygtig kvalitet.”

Karin Elbek, arkitekt og partner, RUM

Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, der i dag administrerer ca. 5.500 boliger og 150 institutions- og erhvervslejemålsenheder fordelt på 73 afdelinger.

Boligkontoret Århus forventer at der i perioden for rammeaftalen (2019-2022) blandt andet skal gennemføres en række mindre renoveringsopgaver, 2-3 gennemgribende helhedsplaner for afdelinger med hver ca. 200 boliger og opførelse af 2-4 fælleshuse.

Boligkontoret Århus udførte i 2017 bygge- og anlægsopgaver – herunder større vedligeholdelsesopgaver – for ca. kr. 92 mio.

”Som projektleder glæder jeg mig utrolig meget til at skulle forbedre eksisterende boliger samt til at udvikle nye boligtyper sammen med en visionær og bæredygtig boligorganisation og bygherre.”

Niels Hougaard, projektleder, RUM

Foto: Ternevænget, Horsens
RUM har et stort engagement i udviklingen af gode byer og boliger. På Ternevænget i Horsens har RUM for Andelsboligforeningen Odinsgaard udviklet et boligområde, hvor ældre og familier bliver blandet, og hvor der er fokus på det nære og på fællesskabet.