Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder rammeaftaler med Boligforeningen Århus Omegn og ALBOA

RUM har indgået rammeaftaler om totalrådgivning med to almene boligforeninger, der skal have teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med en række renoveringsprojekter og nybyggerier de kommende år.

Rammeaftale med Boligforeningen Århus Omegn

RUM har sammen med underrådgiverne Oluf Jørgensen og Green Sustainable Landscape vundet en fireårig rammeaftale med Boligforeningen Århus Omegn. Aftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med løbende vedligehold, renoveringsprojekter og nybyggerier.

Boligforeningen Århus Omegn administrerer ca. 3.000 lejemål fordelt på 17 boligafdelinger. Boligerne spænder fra etagebyggeri til etplans huse og består både af familieboliger og ungdomsboliger.

Rammeaftalen forventes anvendt til projekter med en samlet værdi af 25-50 mio. kr. i løbet af den næste fireårige periode.

Rammeaftale med ALBOA

Sammen med underrådgiverne NIRAS og LABLAND Architects har vi vundet en rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med renovering af ALBOAS boligafdelinger.

Det drejer sig om 10-14 renoveringsprojekter inden for den toårige rammeaftale, og projekternes omfang vil variere fra 15-135 mio. kr. inkl. moms.

Ydelserne kan bl.a. omfatte udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, udbudsprojekt og udførelsesprojekt samt projekteringsledelse, udbud i hovedentreprise med forudgående prækvalifikation, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse samt 1 års garantieftersyn.

ALBOA administrerer 80 boligafdelinger med i alt 7.200 boliger – herunder boliger til unge, enlige, ældre, familier og mennesker med handicap.

Vi glæder os til sammen med de to boligforeninger og vores gode ingeniør- og landskabsarkitektsamarbejdspartnere at udvikle attraktive almene boliger af høj arkitektonisk værdi.

Stor erfaring med almene boligprojekter

RUM har omfattende erfaring med og et stort engagement i udviklingen af gode almene boliger. Vi har altid et integreret fokus på både arkitektonisk oplevelse, boligens funktion og fleksibilitet samt den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesstrategi for boligforeningen.

I øjeblikket har RUM rammeaftaler med DOMEA, FællesBo i Herning, AlmenBo Aarhus, Boligkontoret Århus, Sct. Jørgen og AL2 Bolig, Århus Omegn og ALBOA.

Foto: Sønderbro, Horsens. 
Renovering og ombygning af 18 blokke samt nyt beboerhus for Andelsboligforeningen Odinsgaard.