Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder to rammeaftaler med Boligkontoret Danmark

RUM har netop underskrevet kontrakt med Boligkontoret Danmark. Rammeaftalerne i henholdsvis Vest- og Østdanmark omfatter totalrådgivningsydelser i forbindelse med renoveringer og nybyggeri.

Rammeaftaler i øst og vest

RUM er totalrådgiver på rammeaftalen i vest, der dækker Jylland og Fyn. Vi har vundet aftalen sammen med underrådgiverne Domus Arkitekter, MOE, Danakon og LABLAND architects. Den toårige rammeaftale har en anslået værdi på 110 mio. kr. ekskl. moms.

I rammeaftalen for øst, der dækker Sjælland, er RUM underrådgiver til Domus Arkitekter i team med MOE, Danakon og Schul Landskabsarkitekter. Den toårige rammeaftale har en anslået værdi på 155 mio. kr. ekskl. moms.

Boligkontoret Danmark administrerer en lang række almene boligorganisationer med almene boligafdelinger samt selvejende institutioner (ungdomsboliger, ældreboliger og kollektivboliger). Rammeaftalen om totalrådgivning i øst omfatter 41 boligselskaber, og rammeaftalen i vest omfatter 18 boligselskaber.

Vi glæder os til samarbejdet med Boligkontoret Danmark og de involverede boligskaber og med de øvrige rådgivere i de to teams.

Boliger som kerneområde

Udviklingen af attraktive, sunde og velfungerende boliger er en af RUMs kerneområder. Vi har stort engagement i området og arbejder med et bredt spekter af ydelser: helhedsplaner og renovering af almene boliger, transformation og restaurering af bevaringsværdige og fredede boliger, lejlighedsvurderinger og tilstandsvurderinger af bl.a. andelsboliger, udvikling af innovative bofællesskaber og af nye almene og private boliger og boligafdelinger.

RUM har pt. rammeaftaler med FællesBo i Herning, AlmenBo Aarhus, Boligkontoret Århus, ALBOA, Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, Århus Omegn og Boligkontoret Danmark.

Se eksempler på RUMs boligprojekter her.

På billedet ses Alex Fraenkel, direktør for byggeri i MOE, Peter Halkjær, direktør i Danakon, Jesper Ingemann Mogensen, partner i Domus Arkitekter, Michael Demsitz, adm. direktør i Boligselskabet Danmark og Karin Elbek, adm. direktør i RUM.