Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder vitalt boligprojekt i Uldum

RUM har i samarbejde med Østjysk Boligselskab tegnet et nyt boligprojekt, som vil få vital betydning for Uldum. I forbindelse med at Uldum Rådhus flytter til Tørring, er der skabt mulighed for at realisere en ny bydel som motiverer til socialt samvær og oplevelsesrigt udeliv. Regnvandshåndtering og styrket biodiversitet er integreret i projektet i form af et gadekær og en grøn park i midten af bebyggelsen.

Gennemtænkt arkitektur i samspil med omgivelserne

Blandt andet takket være en ‘gennemtænkt arkitektur’ vandt Østjysk Boligselskab retten til at bygge på den tidligere rådhusgrund i Uldum. Opførelsen af 28 nye almene boliger – under navnet Rådhusparken -får vital betydning for byen. Boligerne centrerer sig omkring en park og et gadekær og spiller sammen med en allerede planlagt forskønnelse af byen. Rådhusparken bliver således en naturlig del af den planlagte Oplevelsessti, der skal forbinde Oasen og Torvet i Uldum med kirken øst for grunden.

Rådhusparken etableres som en naturlig forlængelse af Torvet, hvormed der skabes et multifunktionelt åndehul midt i byen.

Projektet vandt folkets hjerte

Både borgere og politikere har været med til at udpege RUM og Østjysk Boligselskab som vindere af den udbudte grundsalgskonkurrence. Projektet – med arbejdstitlen Rådhusparken – fik topkarakter i alle bedømmelseskategorierne. Projektet blev bedømt på hvor godt bebyggelsen indpasser sig i de eksisterende historiske omgivelser, hvor godt den er tilpasset målgruppen og den tilbudte pris for grunden.

”Det springende punkt var, at vi kan se, hvordan forslaget passer godt ind i området ved at skabe en helhed, der løfter hele byen. Brugen er gennemtænkt, og der er arbejdet med arkitekturen.”

Jesper Hammer, formand for Uldum Fællesråd og del af styregruppen

Regnvandshåndtering og styrket biodiversitet

Projektet består af 28 attraktive lejeboliger i høj kvalitet og med en beliggenhed, der motiverer til socialt samvær og et oplevelsesrigt udeliv. Det centrale gadekær fungerer som et regnvandsbassin, der samler vand op fra hele området. Selve parken, bebyggelsens grønne hjerte, udformes som et stykke natur og åndehul midt i byen, hvor sanserne pirres året rundt.

Byggeriet forventes at gå i gang i starten af 2021.

Læs mere om Rådhusparken.