Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Samlet specialtilbud i Aabenraa blev fejret

Specialskolen Fjordskolen i Aabenraa samles. Før sommerferien blev der holdt rejsegilde på Fjordskolens nye adresse i Kruså for en helt ny bygning til skolens afdeling B for multihandicappede elever. Håndværkerne er ligeledes godt i gang med renoveringer og ombygninger af eksisterende bygninger samt opførelse at nyt terapibad.

RUM er totalrådgiver på projektet og har i tæt samarbejde med Aabenraa Kommune skulle løfte processen med at samle skolens nuværende tre lokaliteter til en samlet Fjordskole i Kruså.

Omfattende specialtilbud og fagligt miljø

Når elever og personale rykker til Kruså vil det være til en renoveret skole med en ny tilbygning, der er indrettet til brugernes behov, så børn og voksne kan trives og lære. Det omfattende specialtilbud råder over både terapibad og målrettede funktionslokaler.

Det er visionen, at den samlede skole skal være ét projekt, hvor der skabes et udvidet lokalefællesskab mellem personalet, der dagligt skal arbejde på skolen. Samtidig er hver afdeling disponeret og indrettet med hensyntagen til den specifikke elevgruppes særlige behov og de rammer, der er nødvendige for at alle børnene kan få en god og meningsfyldt skoledag.

”Vi har gennem sparring med skolens brugere udviklet et projekt for Fjordskolen, der slår bro mellem den eksisterende bygningsmasses udfordringer og potentialer og de sårbare – og meget forskellige – elevers særlige behov. Det er dejligt at se huset rejse sig og den store aktivitet på byggepladsen.”

Niels Foged, arkitekt, RUM

Sydjyllands største specialskole

Fjordskolen er Aabenraa Kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning, og er karakteriseret ved at der er flere afdelinger med hver deres specialer, og børn med forskellige og særlige behov. Med ca. 250 elever er Fjordskolen den største specialskole til børn med forskellige handicaps i Sydjylland. Fjordskolens afdelinger er i dag fordelt på flere adresser. Aabenraa Kommune har taget et væsentligt og ambitiøst skridt med beslutningen om at skabe Fjordskolen – en samlet skole, på Åbjerg 8b i Kruså. Skolens fire afdelinger skal indrettes i de eksisterende bygninger der tidligere var Kruså Skole og i nye tilbygninger.

Læs mere om Fjordskolen i Aabenraa.