Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Stensagerskolens unikke indretningskoncept modtager 5,5 millioner kr. i støtte

I Brabrand er byggeriet af Stensagerskolens nye rammer i fuld gang. Det innovative projekt på specialområdet samler skole, daginstitution, tandlæge og fritidstilbud under ét for at skabe de bedste tilbud til børn med særlige behov. Den A.P. Møllerske Støttefond har netop doneret knap 5,5 mio. kr. til realisering af indretningskonceptet ’Ud-af-boksen’, der er udviklet i et tæt samarbejde mellem RUM og Stensagerskolen.

Unikt specialtilbud med skole, daginstitution, tandlæge og idrætsfaciliteter

Til sommer flytter Stensagerskolen til det vestlige Aarhus. Her har en gennemgribende modernisering og ombygning af Tovshøjskolen skabt rammerne for et helt nyt og innovativt specialpædagogisk miljø, der bliver foregangseksempel i Aarhus Kommune. Skolen og dagtilbuddet får plads til i alt 270 børn med indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser eller multiple funktionsnedsættelser. Byggeriet rummer desuden specialtandlæge, almen skoletandlæge og foreningsfaciliteter, bl.a. handicapidræt.

RUM er totalrådgiver på projektet, der er udviklet sammen med MOE, OLLENDORFF ARK, BY+LAND, ergoterapeut Ulla Sparholt, psykomotorisk terapeut Hanne Kolls og Proces Arkitekter – og i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, skolens medarbejdere, forældregruppe og repræsentanter fra tandplejen og fritidsområdet.

Indretning tænkt ud af boksen

Den nye Stensagerskolen indrettes med afsæt i et nyt integreret koncept for bæredygtig arealoptimering og inkluderende arkitektur, der er skabt på baggrund af analyser og afprøvninger af rum- og aktivitetsbehov.

”Vi har haft stort fokus på at skabe gode flows og fysiske rammer, der understøtter det pædagogiske arbejde med eleverne og deres forskellige behov. I samarbejde med Stensagerskolen har vi udviklet indretningskonceptet ’Ud-af-boksen’, fortæller direktør Karin Elbek fra RUM og uddyber:

”I stedet for at tilføje ekstra kvadratmeter og bygge mange små rum skaber vi fleksible ’rum-i-rummet’ ved at indrette klasseværelset med fleksible komponenter og add-ons, som kan etableres og tilpasses afhængigt af elevgruppens sammensætning og det enkelte barns behov. Eleverne kan på den måde deltage i undervisningen på kanten af fællesskabet og samtidigt indgå i en social interaktion.”

Elementerne består bl.a. i ophængsskinner og flytbare akustikregulerende skærmvægge, garderobesystemer med skærmvægge og opbevaringsbokse, der understøtter strukturering og reducerer den visuelle støj. Dertil kommer en serie af specialpædagogisk inkluderende børnehuse, der giver eleverne mulighed for at trække sig lidt tilbage, men stadig deltage i undervisningen. Samtidigt understøtter de sanseintegration ved at give en oplevelse af at være tæt omsluttet, hvilket kan skabe tryghed og stimulere afslapning.

Indretningen understøtter desuden flerbrugeranvendelse af husets sal, møderum, værksteder, køkken, idrætssale og uderum. Også landskabet, legepladserne og de nye udearealer er designet med varierede uderum, der kan favne børnenes forskellige motoriske og kognitive udviklingsniveauer.

Fysiske rammer fordrer trivsel og læring

Visionen er, at skolens nye fysiske rammer og indretning vil have en positiv virkning på det enkelte barn, på elevgruppen, på medarbejderne og på den pædagogiske praksis.

”Jeg er utrolig glad for, at vi nu får mulighed for at give eleverne de fysiske rammer, som vi ved, spiller så stor en rolle for deres trivsel og mulighed for læring. At eleverne har mindre rum, de kan trække sig tilbage til, men stadig være en del af fællesskabet, er afgørende for, at vi kan tilbyde dem en god og meningsfuld undervisning,” siger skoleleder på Stensagerskolen, Susanne Vestergaard Hjermitslev i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.  Skolelederen forventer at indretningen efter konceptet ’Ud-af-boksen’ vil nedbringe elevernes stressniveau og antallet af konflikter i hverdagen.

Den nye specialskole og dagtilbud Stensagerskolen har et areal på knap 18.000 m2.

Læs mere om projektet her.

Læs pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune her.